Letar efter luftkänsliga doftämnen

2016-06-02 ·

Parfymer luktar inte bara gott. De kan också orsaka en hel del besvär. Parfym är en av de vanligaste orsakerna till kontaktallergi och allergiskt kontakteksem. Och cirka 6 procent av Sveriges befolkning är drabbade av doftöverkänslighet som utlöses av parfymdofter eller kemikalier.

– Kontaktallergier mot parfymer har ökat generellt i hela västvälden. Och vi vet att hydroperoxider, som bildas när parfymämnen oxiderar (utsätts för luftens syre), tillhör de mest kontaktallergena ämnena, berättar Ulrika Nilsson, docent i analytisk kemi vid Stockholms universitet.

 

Med stöd av Forskningsfonden utvecklar hennes forskargrupp analysmetoder som kan användas för att kartlägga dessa kraftigt allergiframkallande och irriterande hydroperoxider i hudnära produkter och i parfymerade inomhusmiljöer.

– Vi kommer att undersöka en stor mängd parfymer. Jag hoppas att våra analyser så småningom ska leda till att halterna av hydroperoxider kan regleras via lagstiftning och genom förändringar i parfymtillverkningen. För de individer som är drabbade kan vår forskning öka möjligheten till rätt diagnos och förebyggande åtgärder, säger hon.

 

År 2012 fick Ulrika Nilsson ett första forskningsanslag från Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond. Det användes i arbetet med att ta fram två olika men kompletterande metoder för att upptäcka hydroperoxiderna i parfym och eteriska oljor.

– Nu fortsätter vi att utveckla verktygen för kosmetiska produkter med fler ingredienser, exempelvis hudkrämer och smink, där det är svårare att få fram hydroperoxiderna. Arbetet görs i samarbete med en forskargrupp ledd av professor Ann-Therese Karlberg vid Göteborgs universitet som är specialist på kontaktallergier.

 

Användningen av parfymämnen ökar i samhället, så forskningen är i högsta grad angelägen. Det behövs standardmetoder för att kunna mäta och minska exponeringen för hydroperoxider. Som forskare har det dock inte varit så lätt göra sin röst hörd i parfymindustrin, men nu verkar det blåsa nya vindar, berättar Ulrika Nilsson.

– Ja, det känns jättebra att vår forskning börjar tas på allvar. Jag ingår som expert i ett diskussionsråd om parfymer inom EU tillsammans med forskare och representanter från industrin. Här har vi möjlighet att sprida våra resultat och påverka.

 

Att de analysverktyg hon tar fram kan göra skillnad för allmänheten, är en av de saker som gör forskaryrket så roligt, säger Ulrika Nilsson.

– Det här är också väldigt spännande grundforskning om varför hydroperoxiderna är så starka allergener, vilket bland annat handlar om molekylernas strukturer.

Stödet får Forskningsfonden betyder mycket för att de ska ha råd att utveckla verktygen, konstaterar hon.

– Universiteten är rätt fattiga och vi får vända på alla slantar. Bidraget gör att vi har råd att köpa in framförallt forskningsmaterial som kemikalier och lösningsmedel, separations- och provtagningsapparatur.

 

Avslutningsvis, vad kan vi göra för att undvika att komma i kontakt med hydroperoxider tills vidare?

– En regel är att när parfymer blir gamla och ändrar färg så är det troligen fulla med kontaktallergener. Så man bör undvika gamla parfymer.

Bild på Ulrika Nilsson och doktorand Ahmed Ramzy