Många avstår från värktabletter i onödan

2011-04-02 ·

Överkänslighet mot acetylsalicylsyra drabbar omkring två procent av alla astmatiker och kallas ibland för aspirin-astma. Reaktionerna, i form av nässelutslag, rinnsnuva och andningsbesvär, kan vara mycket kraftiga.

 

Eftersom överkänsligheten endast kan fastställas genom provokationstest på ett fåtal specialistkliniker är det svårt att veta vilka personer som befinner sig i riskzonen. Därför varnas alla astmapatienter för att använda värktabletter med acetylsalicylsyra. Detta orsakar mycket onödig oro hos enskilda personer, men också komplikationer inom sjukvården. Acetylsalicylsyra används bland annat som antikoagulerande vid risk för blodpropp och utnyttjas för att förebygga hjärtinfarkt och slaganfall. Att inte kunna ordinera medicinen kan innebära att läkare i vissa lägen avstår från att ge behandling.

 

Barbro Dahlén har ägnat 25 års forskning till att förfina och systematisera ett andningstest med acetylsalicylsyra och till att påvisa kroppsegna ämnen och celler som spelar roll vid reaktionen. Dessa erfarenheter använder hon nu för att hitta en lösning på problematiken kring aspirin-astma. Patienter får andas in små doser av acetylsalicylsyra tills en lindrig astmareaktion uppstår. Samtidigt mäts lungfunktionen och eventuella symtom registreras. Blod-, saliv-, urin- och upphostningsprover tas och analyseras. Målet är att hitta ett enkelt test för att påvisa överkänsligheten och att hitta alternativa läkemedel mot värk och feber som alla astmatiker tål.

 

Barbro Dahlén är docent och överläkare vid lung- och allergikliniken på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.