Sjukhusmaten för allergiker behöver förbättras

2017-02-06 ·

Har man födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet kan det vara besvärligt att få rätt mat vid en sjukhusvistelse. En ny enkätundersökning som Astma- och Allergiförbundet har gjort visar att över 40 procent var missnöjda med hanteringen av allergimaten. Att bli inlagd på sjukhus kan vara riskfyllt och innebära en stor stress om man har födoämnesallergier eller annan matöverkänslighet.

 

Astma- och Allergiförbundet har frågat medlemmar som varit inlagda på sjukhus eller annan vårdinrättning i Sverige under 2015 och 2016 om ”allergimaten”. Det var både ris och ros. Drygt hälften tyckte att maten varit mycket eller ganska bra.

 

allergia.se kan du läsa mer och hela enkätundersökningen finns här.

Mat i vården