Nu får kläderna bekänna färg

2013-02-02 ·

Kristina Ryberg har studerat kontaktallergi mot dispersionsfärger, textilfärgämnen som används för att färga syntetmaterial och som anses vara de allra mest allergiframkallande. Hon vill framför allt öka kunskapen om diagnostiken.

 

– Jag tror att jag i mitt arbete som hudläkare genom åren kan ha missat patienter med allergiska reaktioner mot textilfärger. Orsakerna kan vara svåra att ringa in om patienten inte allergitestas med lapptest för just textilfärger.

 

I den standardtestning som brukar användas vid utredning av patienter med misstänkt kontaktallergi ingår inga textilfärger.

 

– I mina studier har jag använt mig av ett test med en mix av färger. Det kan vara ett alternativ när det inte går att göra omfattande screening med enskilda färgämnen. Testning med så kallade tunnskiktskromatogram, där olika beståndsdelar i färgen har separerats på en remsa innan lapptestning, kan ge information om vilken färg eller förorening som patienten reagerar på.

 

En orange färg har visat sig vara en av de mest allergiframkallande. Att den kan finnas med i olika svarta nyanser är inte alltid känt. Kristina Ryberg kunde också konstatera att den som en gång färgat sitt hår svart med parafenylendiamin kan reagera kraftigt mot textilfärgämnen senare i livet. Samma svarta färgämne används även i så kallade turisttatueringar. Ett viktigt fynd i avhandlingsarbetet är att det inte behöver vara själva färgämnet som den allergiske reagerar emot.

 

– Testningen kan ge olika testresultat beroende på att färgämnen kan innehålla olika halter av föroreningar. Något som testande läkare bör vara medvetna om.

 

Kristina Ryberg är överläkare vid Hudmottagningen på Uddevalla sjukhus/Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan.

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.