Ny nordisk produktmärkning med internationella möjligheter

2017-12-11 ·

Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark lanserar nu en gemensam nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic, som introduceras på marknaden i början av 2018.

 

Den nya nordiska produktmärkningen, Asthma Allergy Nordic, blir ett gemensamt varumärke som kombinerar de tre förbundens gedigna kunskaper och erfarenheter. Både i Norden och resten av världen ökar förekomsten av astma och allergi, och samtidigt blir efterfrågan på nordiska varumärken från marknader bortom Europa allt större.

 

Det nya varumärket kommer därmed förbättra möjligheterna att kunna göra professionella bedömningar på nationell, nordisk och global nivå. Det blir ett starkt varumärke i Norden som även förväntas bli ett erkänt varumärke på den globala marknaden.

 

Märkningen introduceras på marknaden i början av 2018 och övergången kommer ske under en längre period. Asthma Allergy Nordic kommer präglas av värderingar som trovärdighet, professionell integritet och försiktighet. Utmärkande för den nordiska märkningen är att den är skapad av personer med egna erfarenheter av astma eller allergi och förankrad i de nordiska organisationerna för människor med astma och allergi. Den nya märkningen är icke-statlig, utan kommersiella intressen, och därmed helt självständig.

 

Läs mer om Asthma Allergy Nordic här

 

Asthma Allergy Nordic logo