Astma- och Allergiförbundet fick 7 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet

2016-04-05 ·

Pengarna är ett viktigt stöd för oss i vårt arbete med att göra samhället tillgängligt för alla som har någon form av allergisk sjukdom. Vi kommer att fortsätta att stödja allergiforskningen och våra föreningar kommer att kunna erbjuda efterfrågad lägerverksamhet till barn och ungdomar.

 

Varmt tack Svenska PostkodLotteriet och alla lottköpare! #postkodeffekten

Svenska postkodlotteriet - Astma- och Allergiförbundet