Omgivningen viktig för barn med matallergi

2010-05-02 ·

Att ha ett barn med matallergi påverkar vardagen. Det inverkar på hela familjens livskvalitet.
– Många av de problem som föräldrarna till allergiska barn tar upp handlar om bemötande i vardagen,säger Andrea Mikkelsen, dietist i Göteborg, som forskar om hur livskvaliteten påverkas för familjer som har små barn med födoämnesallergi. I en studie har Andrea Mikkelsen ställt frågor till föräldrarna om hur de hanterar barnets allergi, både praktiskt och känslomässigt. Hon har valt att utgå från mjölkallergi eftersom det är en vanlig diagnos hos småbarn.

 

Den genomförda studien omfattar cirka 85 familjer med barn i förskoleåldern. Alla har mjölkallergi och ofta även andra allergier. Familjerna har fått en enkät som innehåller frågor om hur vardagen påverkats. Där ingår de områden som föräldrarna vanligen får bekymmer med, till exempel oro för bristande näring, sociala svårigheter och praktiska frågor. Föräldrar med barn som är yngre än 1,5 år är mest oroliga för deras hälsa, hur de utvecklas, och om de får i sig tillräckligt med näring. När barnen blir större och deras värld växer, blir det fler praktiska frågor. Problemen handlar mycket om att leka hos kompisar, gå på kalas, andras synpunkter, eller att de inte får något när de andra fikar.Ett stort problem visade sig vara omgivningens kommentarer och brist på förståelse.
– Det var oväntat att omgivningens reaktioner är en så svår sak.

 

Genom att identifiera de problem som familjer med födoämnesallergiska barn har, kan insatserna riktas och anpassas så att de också får bättre stöd. Oron, tillsammans med de praktiska bekymren påverkar vardagen i hög grad, både för barnet och för resten av familjen. Livskvaliteten påverkas alltid av ett sjukt barn, men på olika sätt och av olika orsaker. Därför behövs mer kunskap om problemen.

 

Andrea Mikkelsen är dietist på BVC och barnmedicinmottagningar i västra Götaland.