Elsa Billgren den personliga doften

Nu pågår Parfymfria veckan

Parfymfria veckan har syftet att sprida kunskap om doftöverkänslighet. I år har Astma- och Allergiförbundet, tillsammans med Apotek Hjärtat, valt att hylla människans naturliga kroppsdofter.

2017-11-06

inomhusmiljö

Byggmaterial kan göra människor sjuka

Vanlig inomhusmiljö kan innehålla 500 organiska ämnen från byggprodukter. Men trots att en del av dem kan påverka människors hälsa allvarligt saknas ofta information om byggprodukters innehåll. Nu behövs regler som skyddar människors hälsa.

2017-10-20

ballonger

Forskningsrön firas

Den 6 oktober deltar Astma- och Allergiförbundet i det internationella 50-årsfirandet av ett viktigt forskningsrön. Upptäckten av allergiantikroppen, IgE, uppmärksammas under en heldag på Karolinska Institutet.

2017-10-02

Marie-Louise och Peter Eriksson

Satsning på byggsektorn kan hjälpa människor med allergi

Regeringen har beslutat att anslå 16 miljoner kronor för 2018 och 28 miljoner kronor årligen under 2019-2021 till Boverket. Pengarna ska gå till kompetensfrämjande insatser kring behovet av god inomhusmiljö.

2017-09-27

Astma- och Alllergiförbundet

Skolpersonal behöver mer kunskap

Astma- och Allergiförbundet, Funktionsrätt Sverige och en rad andra förbund anser att den grundläggande lärarutbildningen och rektorsutbildningen behöver ses över. Personalen behöver mer kunskap om funktionsnedsättningar.

2017-09-22

bild

”Onödig oro när vetenskap ifrågasätts”

På senare tid har flera tveksamma och ibland rent felaktiga uppgifter cirkulerat i media om frågor som rör människors hälsa. Astma- och Allergiförbundet kommenterar detta i ett pressmeddelande.

2017-09-18

Matallergidag

Livsviktig skillnad mellan laktosfri och fri från mjölkprotein

Lördag 16 september är det dags för årets Matallergidag, en dag då Astma- och Allergiförbundet informerar om matallergifrågor. I år upplyser vi särskilt om att "laktosfri" inte är detsamma som "mjölkproteinfri" – en skillnad som kan vara livsviktig.

2017-09-14

LAGA - Astma- och Allergiförbundet

LAGA ska bidra till en mer tillgänglig skola

Skolan ska vara tillgänglig för alla – trots det upplever många elever med astma, allergi, celiaki och intolerans att de ofta blir diskriminerade i skolan. LAGA vill ändra på detta.

2017-09-08

Kroniskt sjuka

Kroniskt sjuka behöver lyftas fram i folkhälsopolitiken

Människor med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning rapporterar sämre hälsa än befolkningen i övrigt. Den kommande folkhälsopropositionen behöver därför utökas med ett nionde målområde för denna särskilda grupp.

2017-09-06

elever läser

Bättre betyg i hälsosamma klassrum

Ny forskning visar ett samband mellan god inomhusmiljö i skolan och elevers skolresultat. Förbundet, Unga Allergiker och Sveriges Elevkårer berättar vad som behöver göras för att skolmiljön ska bli bättre i en debattartikel i Dagens Samhälle.

2017-08-15

Stng

Var med och gör skillnad du också!

Bli medlem för bara 250 kr/år.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.