Pollen gör eleverna trötta

2009-04-02 ·

Får de pollenallergiska eleverna möjlighet att visa vad de kan? Den frågan ställde sig Astrid Pettersson och Ruth Mannerfeldt vid Lärarhögskolan i Stockholm. Många av skolans prov ligger just under pollensäsongen, bland annat de nationella proven i matematik, engelska och svenska, som varje år görs av alla elever i årskurs fem och nio.

Drygt 300 åttondeklassare deltog i en studie för att ta reda på hur allergiska elevers skolprestationer påverkas av deras allergi. De fick genomföra ett matematikprov två gånger, dels under höstterminen, dels under pollensäsongen på vårterminen. De fick också besvara en enkät och deras betyg samlades in.

 

Det visade sig att i gruppen elever utan allergi ökade medelvärdet för provet från höstterminen till vårteminen. I gruppen elever med pollenallergi hade medelvärdet sjunkit, eller visade bara en mindre ökning. Det fanns en skillnad beroende på om eleven tagit medicin på provdagen eller inte. Enkätsvaren visade att andelen som trivdes ”mycket bra” i skolan var mindre i gruppen med pollenallergi än i gruppen utan. Stress och oro för att för att inte kunna hänga med i undervisningen var också vanligare i denna grupp.