Så mår barn med pollenallergi

2012-04-02 ·

Numera finns en ökad förståelse för att allergi inte bara drabbar lokala organ som luftvägar eller nässlemhinnan, utan är en systemsjukdom som kan ge fysiska och psykiska problem som till exempel huvudvärk, trötthet och koncentrationssvårigheter. För att få en bättre bild av hur barn med allergi egentligen mår behövs livskvalitetsinstrument som tar hänsyn till barnets hela situation och inte bara till deras symtom.

 

Hampus Kiotseridis och hans medarbetare i samarbete med Allergikompetenscentrum Syd har utarbetat en svensk version av det brittiska livskvalitetsinstrumentet PADQLQ, Pediatric Allergic Disease Quality of Life Questionnaire. Under 2009 genomfördes en studie för att utvärdera hur pass väl instrumentet fångar upp barnens situation. Strax under 100 barn deltog i studien. Deltagarna började med att svara på frågorna i formuläret innan pollensäsongens startade, Under säsongen fyllde de i formuläret en gång per vecka under sex veckor och samtidigt förde de dagbok där de noterade sina symtom och sin medicinering. På hösten gjordes en uppföljning där de fick berätta hur deras sommar varit.

 

Resultatet visade att instrumentet gjorde precis det vad det var tänkt att göra, att ge en rättvis och heltäckande bild av hur barnens livssituation påverkas av sjukdomen. Förutom att ge läkarna möjlighet att utvärdera behandling menar Hampus Kioteseridis att instrumentet i framtiden kan användas för att bedöma vilken vårdnivå barnet behöver, både på vårdcentraler och av specialister. Det kan ligga till grund för en bedömning vilka barn som bör vaccineras för sin allergi, men också ge värdefull information till exempelvis skolpersonal.

 

Hampus Kiotseridis är barnläkare vid barn- och allergimottagningen på SuS i Malmö.