Starka dofter får näsan att överreagera

2010-12-02 ·

Mats Bende har mött många patienter som berättat om allergiliknande besvär efter att ha kommit i kontakt med vissa lukter. Det kan vara andningsvårigheter, nästäppa, rinnande ögon och tryck över bröstet. Ungefär 30 procent av alla vuxna svenskar uppskattas att ha lindriga symtom, medan 20 procent har uttalade besvär som innebär att de undviker vissa situationer eller miljöer. Av dessa har tre procent så svåra problem att de inte kan fungera normalt i samhället och måste undvika att exempelvis åka buss eller besöka affärer.

 

Tillsammans med kollegorna Steven Nordin och Eva Millqvist har Mats Bende undersökt orsakerna till varför vissa personer besväras av starka dofter. De testade fyra grupper: doftöverkänsliga, astmatiska, allergiska och symtomfria. Alla fick inandas capsaicin, ett ämne som finns i chilipeppar och som retar de sensoriska nerverna i näsan.
– Det visade sig att de som var överkänsliga mot dofter hostade betydligt mer än de andra när de inandades capsaicinet, berättar Mats Bende.

 

Doftöverkänsligheten har ingenting med luktsinnet att göra. Istället handlar det om en överkänslighet i de nervändar som finns i näsan och vars uppgift det är att reglera luftens temperatur och innehåll innan den tas ned i lungorna. Därmed har också doftöverkänsligheten fått ett namn, sensorisk hyperreaktivitet, SHR. Att få en diagnos betyder mycket för patienterna. Mats Bende har gott hopp om att snart hitta en effektiv behandling mot SHR genom att använda kunskap från smärtforskningen och på så sätt kunna blockera de överkänsliga nervändarna som ger upphov till reaktionen.

 

Mats Bende är professor i öron-näsa-halssjukdomar och chef för Öronkliniken i Skaraborg.