Stress särskilt farlig för allergiker

2013-02-02 ·

Att långvarig stress påverkar astma och allergi negativt är känt sedan länge men de bakomliggande orsakerna till detta forskas det fortfarande kring. Caroline Olgart Höglund leder tillsammans med psykologen Mats Lekander ett tvärvetenskapligt forskarteam som studerar stress och allergi. Forskningen går ut på att försöka förstå orsakerna till att långvarig stress orsakar en obalans i immunsystemet hos allergiker. Det man kunnat se är att de så kallade stresshormonerna adrenalin och kortisol leder till förvärrad inflammation hos allergiker vid stress. Biologiskt handlar det exempelvis om hur mycket stresshormon som frisätts vid kronisk stress, hur många mottagare, receptorer, cellerna har på sina ytor och hur bra dessa är på att signalera i immunförsvarets vita blodkroppar för att dämpa inflammationen.

 

Caroline Olgart Höglund leder också en grupp som särskilt studerar förhållandet mellan immunsystemet och nervsystemet. Ny forskning visar att de inte är två skilda enheter utan två system i nära kontakt. Immunförsvaret har under vissa omständigheter tillträde och möjlighet att signalera till nervsystemet. Hur hjärnan och vårt beteende påverkas vid systemisk inflammation, som allergi, är något som forskarna nu närmar sig att studera.

 

Caroline Olgart Höglund är docent vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.