Tack till alla er som köpt en postkodlott!

2019-03-14 ·

Astma- och Allergiförbundet fick vid Postkodlotteriets årliga utdelning till sina förmånstagare stöd med 6.5 miljoner kronor. Sedan 2009 är förbundet förmånstagare hos PostkodLotteriet som varje år skänker sitt överskott till över 50 olika ideella organisationer.

 

En stor del av årets stöd går till att stödja allergiforskningen. Resterande del går till verksamheten för föreningarna och förbundet, till exempel lägerverksamhet för barn och unga, föreläsningar, framtagande och spridning av ny kunskap och påverkansarbete.

Foto: Svenska Postkodlotteriet

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2019.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.