Toleranskonferens 2020

2019-01-17 ·

Den 5–7 februari 2020 arrangerar Astma- och Allergiförbundet och stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond, tillsammans med professionella organisationer inom hälso- och sjukvården, en nationell toleranskonferens med syftet att sprida kunskap kring toleransutveckling samt skapa intresse för allergisjukdomar ur ett samhällsperspektiv.

 

Under konferenser diskuteras nya rön och hur man kan förebygga och även slippa allergisjukdomar. Toleranskonferensen riktar sig till experter och vetenskapligt aktiva, beslutsfattare och opinionsbildare i samhället och medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. Med konferensen vill vi också inspirera opinionsbildare och makthavare att ta initiativ till en bred nationell satsning om att förbättra livsvillkoren för människor med allergisjukdom.

 

Vi hoppas att ny kunskap ska nå ut till den praktiska sjukvården, att beslutsfattare i landsting och på nationell nivå ska få kunskap om att det finns en stor potential till förbättring gällande människor med allergisjukdom, samt att regering och riksdag ska ta initiativ till en nationell strategi för att möta problemen med allergisjukdomar.

 

Läs mer och anmäl ditt intresse för att få information om toleranskonferensen här!

 

 

Toleranskonferens Astma- och Allergiförbundet
Stng

SOMMARERBJUDANDE!

Just nu betalar du endast 100 kr
för resten av 2019. Bli medlem idag.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.