Träffa oss och diskutera bättre skolmiljö i Almedalen!

2017-06-08 ·

I år arrangerar Astma- och Allergiförbundet en frågestund under Almedalsveckan på temat ”Bättre betyg med friskare klassrum?”. Frågestunden äger rum i ett tält vid Skeppsbron, H 112 i Visby den 4 juli kl 9.15 – 9.45 med möjlighet att mingla och fika efteråt.

 

Arbetsmiljöverkets tillsynsrapport 2017 för 2200 inspekterade skolor visar på stora brister i skolornas fysiska arbetsmiljö, bl a när det gäller luftkvalitet och ventilation. Forskning visar att förbättrad luftkvalitet ökar elevers prestationer.

 

Under frågestunden ställer vi frågor till politiker från Miljöpartiet och Liberalerna om vad de vill göra åt dåliga skollokaler och om ett förlängt och förbättrat statligt stöd för upprustning av skollokaler kan vara en lösning. Arrangemanget sker i samverkan med Unga Allergiker som även visar sitt nya allergispel för skolelever.

 

Mer information om frågestunden finns i kalendariet för Almedalsveckan.

Astma- och Alllergiförbundet