Unik metod mäter hälsan i luftvägarna

2017-03-02 ·

Anna-Carin Olin studerar proteiner och fetter som kan hjälpa forskarna att kartlägga våra luftvägssjukdomar. Genom att andas in och ut på ett speciellt sätt i ett munstycke kopplat till mätinstrumentet PExA, efter att ha andats partikelfri luft några minuter, kan ämnen i patientens andedräkt avslöja hur de allra minsta luftvägarna mår. Det är tanken bakom en provtagningsmetod som tagits fram av forskare i Göteborg.

 

Metoden är snabb och smärtfri och kräver inget ingrepp i patientens lungor. Det instrumentet mäter är partiklar och surfaktantprotein-A. Proteinet, som i den vetenskapliga litteraturen förkortas SP-A, finns i den så kallade surfaktanten, en vätska som täcker ytan på våra allra minsta luftvägar, vilka tillsammans motsvarar arealen hos en halv tennisplan. När man andas ut klibbar de tunna förgreningarna i lungorna ihop och det är surfaktanten som sänker ytspänningen så att de kan gå isär igen, när vi åter andas in.

 

När luftvägarna är inflammerade innehåller surfaktanten generellt mindre SP-A än normalt, vilket misstänkts innebära att skyddet mot bakterier och virus blir sämre. Det märks en tydlig nedgång i mängden SP-A hos människor med KOL, liksom i fall då kroppen stöter bort transplanterade lungor. Astmatiker som lider av inflammationer i de små luftvägarna har också mindre SP-A, medan lindrigare astma inte ger upphov till något tydligt mönster.

 

Namnet PExA står för particles in exhaled air, och instrumentet ser ut som en cirka 50 centimeter bred och hög kub, försedd med några knappar samt en slang med ett munstycke. Idén bakom PExA växte fram tillsammans med Evert Ljungström, professor i kemi vid Göteborgs universitet. Anna-Carin Olin hoppas att PExA-metoden ska hjälpa hennes och andra forskargrupper runt om i världen att ta fram mer skräddarsydda undersökningar och behandlingar.

 

Anna-Carin Olin är adjungerad professor vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet.

Stng

GÖR SKILLNAD DU OCKSÅ!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för hela 2020.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.