Vården måste ta bättre hand om barn med astma

2015-04-02 ·

Dåligt skött astma är vanligt bland skolbarn, och barn med svår astma har mycket sämre livskvalitet än de med lindrig astma. Resultaten har tagits fram av forskare vid Karolinska Institutet. De drar slutsatsen att sjukvården måste bli mycket bättre på att ta hand om barn och ungdomar med astma.

 

Björn Nordlund har tagit reda på hur många svenska barn som har svår astma och hur livskvaliteten skiljer sig mellan barn med olika grader av astmasvårigheter. Att sjukdomen räknas som svår definieras med att den kräver hög dosering med antiinflammatoriska läkemedel. Han använde uppgifter från BAMSE-studien, 3 015 barn som följts sedan de föddes 1994 och -96, för att ta reda på hur många 12-åringar som har svår astma. Han hittade 13 barn. Det motsvarar 4 procent av alla barn med astma runt 12 års ålder.

 

I en annan nationell studie har Björn Nordlund funnit att nästan hälften av barnen med svår astma utsattes för sådant som ökade risken för astmabesvär. De exponerades oftare för tobaksrök, hade pälsdjur och problem med mögel i bostaden trots en påvisad allergi. Gemensamt för barnen med svår astma var att de kom från familjer med lägre socioekonomi. Hos barnen med svår astma var livskvaliteten mycket sämre jämfört med dem som hade lindrig astma. Barnen kunde känna oro eller vara besvikna på grund av sin sjukdom. Vissa kände sig begränsade att vara med i fysiska aktiviteter som att leka och springa. Svår astma påverkar hela familjen och han skulle därför gärna se att vården blir bättre på att stödja familjens känslomässiga välbefinnande.

 

Inger Kull, sjuksköterska och medicine doktor, håller med om att vården kan förbättras. Hon har funnit att personalen inte följer de riktlinjer som finns. Framförallt visade sig brister i “mjukare” åtgärder. 2012 publicerades en artikel från Inger Kulls forskargrupp där de 647 primärvårdsjournalerna granskats. Bara en femtedel av barnen mellan 6 och 16 år hade fått göra en spirometri. Och bland de 246 barn som behandlades med steroider via inhalator hade endast 56 undervisats i inhalationsteknik. Nästan lika få hade fått frågan om de utsattes för tobaksrök.

 

Inger Kull är sjuksköterska, medicine doktor och universitetslektor i omvårdnad med inriktning mot allergi vid Karolinska Institutet och Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset i Stockholm.

 

Björn Nordlund är barnsjuksköterska och medicine doktor, Karolinska Institutet och Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockholm.