Vedeldning kan ge hälsoproblem

2017-12-14 ·

Förbjud vedeldning på känsliga platser

Elden har varit en samlingspunkt för människor sedan urminnes tider. Men vedeldning skapar också luftföroreningar som kan skada människors hälsa. Fler kommuner borde förbjuda vedeldning på känsliga platser, säger Astma- och Allergiförbundet i ett pressmeddelande.

 

Småskalig förbränning av ved och pellets är en källa till utsläpp av miljö- och hälsoskadliga luftföroreningar som exempelvis fina partiklar (PM2.5), sot, dioxiner, polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Det är föroreningar som kan leda till problem i andningsvägarna och i hjärt- kärlsystemet och orsaka cancer.

 

– Det är kommunens skyldighet att särskilt värna om grupper i samhället som kan få problem av dålig luft. Vi tycker att fler kommuner borde använda möjligheten att förbjuda vedeldning på känsliga platser, som till exempel tättbebyggda områden där det också finns förskolor och skolor. Särskilt viktigt är det så klart om kommunen har fått in anmälningar om att människor inte mår bra av vedeldningen, säger Maritha Sedvallson.

 

Läs pressmeddelandet här

Vedeldning kan ge hälsoproblem