Vi behöver en primärvårdsreform!

2018-10-08 ·

Det är dags för politikerna att uppfylla löftena om en bättre primärvård, något som våra medlemmar fått löften om i många år. Vi vill se en nationell primärvårdsreform, med en vård som kännetecknas av god tillgänglighet, bra kontinuitet, goda möjligheter för forskning, fortbildning och god arbetsmiljö, skriver Funktionsrätt Sverige tillsammans med flera patientorganisationer.

 

Det är primvården som har bäst förutsättningar att hantera närheten till patienterna, komplexa sjukdomstillstånd och det förebyggande arbetet. Vi ställer oss därmed bakom de krav som nyligen uttrycktes i ett upprop i DN undertecknat av 727 läkare. En uppfattning som också bekräftas i Anna Nergårds utredning God och nära vård.

 

Funktionsrätt Sverige och övriga undertecknare har dock några viktiga tillägg utifrån ett fördjupat patientperspektiv.

Läs mer i debattartikeln på Dagens Samhälle.

Primärvårdsreform
Stng

HAR DITT BARN MATALLERGI?

Hjälp oss hitta kunskapsluckor inom
området barn med matallergi. Klick här!
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.