Vi söker en projektledare till projektet ”Man eller människa”

2019-01-21 ·

Om projektet

Män är underrepresenterade när det kommer till att ta hand om eller vårda sjuka barn och anhöriga. Det kan bero på traditionella könsroller som föreskriver att mannen ska försörja familjen medan kvinnan ska ta hand om barn och anhöriga.Våra erfarenheter visar dessutom att även om många familjer idag vill gå ifrån denna traditionella uppdelning så är bemötandet från t.ex. vård, skola och omsorg många gånger fortfarande utifrån traditionella könsroller. Vi vill genom ”man eller människa” kartlägga attityder hos såväl män, kvinnor som hos anställda inom vård- och omsorg. Kartläggningen ska ligga till grund för ett fortsatt arbete inom Astma- och Allergiförbundet och inom hälsosektorn för att förändra attityder och rådande normer.

 

För att öka jämställdheten inom hälsoområdet behöver vi synliggöra och förändra normer, bemötande och attityder samt skapa en diskussion kring könsroller och hälsa. Men för att kunna förändra något behöver vi först veta vad vi ska förändra. Vi vill genom projektet göra en djuplodande studie kring män och hälsa för att sedan formulera strategier till en medmänskligare manlighet.

Projektet finansieras genom anslag från Jämställdhetsmyndigheten.

 

Den vi söker

Vi föreställer oss att den som söker har relevant akademisk utbildning inom sociologi, genusvetenskap eller beteendevetenskap. Sannolikt är den som blir vår projektledare redan engagerade i jämställdhetsarbete inom folkrörelse eller myndighet.

 

Vi räknar med en snabb rekryteringsprocess eftersom projektet kommer att drivas fram till 31 december 2019.

 

Om organisationen

Astma- och Allergiförbundet är en ideell organisation med cirka 17 000 medlemmar. Förbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning.

Organisationen har strax över 100 lokala föreningar runt om i landet. Förbundets kansli finns i Stockholm.

Läs mer här!

 

Ansökan

Välkommen att maila in din ansökan till jobb@astmaoallergiforbundet.se. Eventuella frågor gällande tjänsten besvaras av Astma -och Allergiförbundets generalsekreterare Ulf Brändström på telefon 070-795 22 86. Urval kommer att ske löpande och vi ser därför fram emot din ansökan så snart som möjligt, men senast den 31 januari 2019.

Stng

HAR DU MATALLERGI?

Vi söker dig som vill bidra med dina erfarenheter.
Klicka här!
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.