Internationella dagen för atopiskt eksem

Runt en miljon människor lider av den kroniska hudsjukdomen atopiskt eksem. För att öka medvetenheten om sjukdomen lanserades Internationella dagen för atopiskt eksem. Den inträffar 14 september varje år.

För att uppmärksamma dagen planerar Astma- och Allergiförbundet tillsammans med förbundets temaförening Atopikerna bland annat forskningsartiklar, filmer och ett seminarium om atopiskt eksem. På så sätt vill vi öka kunskapen om sjukdomen och om vilken vård och vilka behandlingar som finns för dig som lever med, eller har en närstående som lever med, atopiskt eksem.

Forskning kring atopiskt eksem

Seminarium om behandlingsmöjligheter

Atopikerna.se kan du anmäla dig till ett seminarium som hålls online om vilka behandlingsmöjligheter du som patient har rätt till och om sambandet mellan atopiskt eksem och allergi respektive psykisk ohälsa.

Till toppen av sidan