Jag brukar använda produkter som har er svala, med texten ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet” på. Nu hittar jag den inte i min butik längre. Har ni slutat att rekommendera produkter?

Nej då, vi granskar och rekommenderar fortfarande produkter inom en mängd områden. Men sedan 2018 samarbetar vi med Astma- och allergiförbunden i Norge och Danmark via det nya märket Asthma Allergy Nordic. Den nya symbolen ser alltså lite annorlunda ut, men det är i allt väsentligt samma hårda vetenskapliga krav som ställs. Samarbetet mellan de tre förbunden ger dig som konsument ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom Norde vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för dig med astma, allergi och annan överkänslighet.

Förvinner Svalanmärkningen helt nu?

Ja, på sikt. Nu går alltfler företag över till den nya märkningen, men det finns en övergångsperiod, som ser lite olika ut för olika företag. Några företag kanske behöver mer tid för att ändra sin produktionsprocess, vilket kan behövas när kriterierna för kan se lite annorlunda ut i den nya märkningen, eftersom det är flera märkningar som slås ihop till en. Vår intention är att fasa ut Svalan under 2021.

Varför går ni över till Asthma Allergy Nordic?

Vi har en liten marknad i Norden. Att ha tre olika märkningar var inte optimalt, varken för företagen eller för konsumenterna. Det blev administrativt jobbigt för företagen som måste ansöka i tre olika länder, och göra olika förpackningar för de tre märkningarna. En del produkter har tidigare varit trippelmärkta, det har varit otydligt för konsumenterna. Nu kan produkterna fritt vandra över gränserna – det kan innebära fler allergitrygga produkter i Sverige som tidigare bara funnits i Danmark eller Norge. Vi tror också att en starkare och synligare märkning också kan bli global. Vi har redan produkter i många andra länder än de nordiska, och hoppas att vår märkning ska göra att konsumenter även utanför Norden får lättare att hitta allergitrygga produkter.

Kommer den nya märkningen att innebära detsamma som den gamla? Kommer den vara lika pålitlig?

Ja, den kommer att vara lika pålitlig. Målet är att göra det lätt för konsumenter att välja rätt, och konsumenter med allergiska sjukdomar eller andra som har en ökad känslighet ska kunna känna sig lika trygga med den nya märkningen som man har gjort med Svalan. Många av de produkter som varit Svalanmärkta, blir ju nu Asthma Allergy Nordicmärkta, och där blir det ingen skillnad för de konsumenter som vant sig vid ett särskilt schampo eller tvättmedel.

Hur går samarbetet med Danmark och Norge till?

Vi har alla tre länderna jobbat för att underlätta livet för människor som har olika allergiska sjukdomar, men det praktiska arbetet har kunnat se lite olika ut, vi har till exempel haft olika sätt att jobba med granskningen. Nu lägger vi ihop våra tre organisationers kompetens och erfarenheter, och tar fram gemensamma former för vårt samarbete och gemensamma kriterier för olika produktgrupper.

Kommer det att bli fler produkter med märkning?

Ja, det har det redan blivit, eftersom produkter från tre länder nu samlas under en och samma märkning. Vår förhoppning är såklart att fler företag väljer att allergianpassa sina produkter med hjälp av Asthma Allergy Nordic. Ju mer välkänd den nya allergimärkningen blir, desto fler företag tror vi kommer att vilja använda sig av den för att stärka sitt varumärke.

Jag köpte en produkt som var märkt med Asthma Allergy Nordic, men jag fick allergiska reaktioner ändå. Kan ni verkligen säga att det här är bra för oss med allergi?

Det går aldrig att helt garantera att ett ämne inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Våra granskningar utgår ifrån den senaste kända forskningen, och produkterna innehåller inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Trots detta kan enskilda personer reagera. Hör gärna av dig till oss om du får en reaktion, så att vi kan gå vidare och kontakta tillverkaren.

Jag hittade en kräm med er märkning som innehöll parabener. Det är ju inte speciellt hälsosamt. Hur kan ni rekommendera det?

Våra rekommendationer tar främst hänsyn till personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Produkterna med vår märkning innehåller därför inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Tyvärr har vi inte möjlighet att kontrollera alla tänkbara hälsoaspekter.

Ni tar betalt för märkningen. Varför det?

Vi tar betalt för de kostnader vi har i samband med granskningen. Dessutom betalar företag för att använda vår rekommendation via en royalty på sålda varor. Allt överskott går tillbaka till Astma- och Allergiförbundets arbete för att förbättra livet för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Det gör vi till exempel genom att finansiera forskning, sprida kunskap, dela ut stipendier, bedriva opinionsbildning och stötta lokala astma- och allergiföreningar.

Varför finns det en märkning för allergier – räcker det inte med alla andra märkningar?

För personer för människor med astma, allergi och annan överkänslighet i sin vardag kan det vara svårt att hitta produkter som man känner sig trygg med. För att förenkla livet för den som vill undvika parfymer, allergener och andra irriterande ämnen har vi tagit fram våra märkningskriterier, så att det blir lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt. Den aspekten tittar man inte på när man till exempel KRAV-märker en vara eller bedömer miljöpåverkan. Därför finns också Asthma Allergy Nordic.

Hur går granskningen till?

Processen går till så att företag som önskar komma ifråga för märkning ansöker och får lämna in dokumentation om innehåll och eventuella tester, beroende på typ av produkt, och den granskas noggrant av experter. Alla specifikationer jämförs med fastställda kriterier. Kriteriedokumenten kan man få tillgång innan man ansöker om man så vill. Läs mer om ansökningsrutiner här.