Galleria - inomhusmiljö.
Tomt klassrum - inomhusmiljö.

Innemiljöfrågor som vi har arbetat med särskilt är:

 

 • Allergirond i skola och förskola
  En digital checklista för att upptäcka och åtgärda allergirisker i inomhusmiljön. En särskild satsning för att sprida allergironden gjordes under Barnallergiåret 2013-14, men arbetet med spridning av allergironden fortsätter framöver.

 

 • Skolmiljarden (klassrumspeng)
  Ett statligt stöd för upprustning av skollokaler. Förbundet beslutade att driva detta som en valfråga inför valet 2014 och har tillsammans med organisationer som Svensk Ventilation och Barnverket bedrivit opinion, bland annat i debattartiklar och seminarier i Almedalen. Vi arbetar vidare tillsammans med lokala föreningar för att uppmärksamma kommuner och fastighetsägare på att stödet finns.

 

 • Doftsättning i offentliga inomhusmiljöer
  Förbundet anser att doftsättning av inomhusluften i offentliga miljöer ska förbjudas. Vi har skrivit debattartiklar och flera yttranden till olika instanser när ärenden om förbud mot doftsättning överklagats.

 

 • Innemiljöinformation till nyanlända
  Förbundet har tillsammans med Arbets- och Miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Lund och med stöd av ESF Integrations-fonden drivit ALPIN-projektet och tagit fram innemiljöinformation (vad man bör tänka på i sin bostad) på lätt svenska. Informationen finns samlad på hemsidan VaMed.se och kan bland annat användas inom ramen för SFI och Öppna förskolan.

 

 

Mer information

I verksamhetsberättelser kan du läsa mer om vad förbundet arbetar med samt vad vi har uppnått när det gäller inomhusmiljön.

 

I policydokument om städning, pälsdjur och dofter finns information om ställningstaganden och hur förbundet ser på olika innemiljöfrågor i samhället.

Stng

SOMMARERBJUDANDE!

Just nu betalar du endast 100 kr
för resten av 2019. Bli medlem idag.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.