Galleria - inomhusmiljö.
Tomt klassrum - inomhusmiljö.

Innemiljöfrågor som vi arbetar med särskilt är:

 

 • Allergirond i skola och förskola
  En digital checklista för att upptäcka och åtgärda allergirisker i inomhusmiljön. Marknadsföring av allergironden sker regelbundet (årligen) till ansvariga rektorer och förskolechefer i skolor och förskolor. Organisationen Sunt Arbetsliv informerar även om allergironden som ”Våra vänners verktyg”

 

 • Skolmiljarden (klassrumspeng)
  Ett statligt stöd för upprustning av skollokaler. Förbundet beslutade att driva detta som en valfråga inför valet 2014 och fortsätter arbeta för ett förlängt statligt stöd även efter valet. Vi arbetar också vidare tillsammans med lokala föreningar för att uppmärksamma kommuner och fastighetsägare på att prioritera upprustning av skollokaler.

 

 • Doftsättning i offentliga inomhusmiljöer
  Förbundet har arbetat för att doftsättning av inomhusluften i offentliga miljöer ska förbjudas. Vi har skrivit debattartiklar och flera yttranden till olika instanser när ärenden om förbud mot doftsättning överklagats. Arbetet gav resultat och i slutet av 2017 kom två vägledande domar från Högsta domstolen med beslut att förbjuda doftsättning av inomhusluften i gallerior i två kommuner i Stockholms län.

 

 • Innemiljöinformation till nyanlända
  Förbundet har tillsammans med Arbets- och Miljömedicinska klinikerna i Uppsala och Lund och med stöd av ESF Integrations-fonden drivit ALPIN-projektet och tagit fram innemiljöinformation (vad man bör tänka på i sin bostad) på lätt svenska. Informationen finns samlad på hemsidan VaMed.se och kan bland annat användas inom ramen för SFI och Öppna förskolan.

 

 • God inomhusmiljö
  Vi har tillsammans med andra arbetat för ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö. 2017 meddelade bostadsministern att regeringen planerar en flerårig nationell kompetenssatsning om inomhusmiljö riktad till bygg- och fastighetssektorn. Boverket fick ett regeringsuppdrag om god inomhusmiljö ) 2016–2021. Förbundet arbetar vidare för att säkra tillräckligt med resurser till satsningen och har verkat för att inomhusmiljön i skolor och förskolor ska prioriteras.

 

Mer information

I Astma- och Allergiförbundets verksamhetsberättelser kan du läsa mer om vad förbundet arbetar med samt vad vi har uppnått när det gäller inomhusmiljön.

 

I policydokument om städning, pälsdjur och dofter finns information om ställningstaganden och hur förbundet ser på olika innemiljöfrågor i samhället.