Säker mat i förskola och skola

Kommuner och enskilda skolor kan beställa baskursen Säker mat i förskola och skola för personal som hanterar mat på förskolan eller skolan. Baskursen är speciellt anpassad till att ge de grunder som behövs för kunskap, rutiner och kommunikation kring allergianpassad mat. Kursen beställs från Astma- och Allergiförbundet. Mer information finns här.

Hurra, en allergisk gäst!

Restauranger och andra som serverar mat och fika kan beställa baskursen Hurra, en allergisk gäst! för sin personal. Baskursen är speciellt anpassad till att ge de grunder som behövs för kunskap, rutiner och kommunikation kring allergianpassad mat. Kursen beställs från Astma- och Allergiförbundet. Mer information finns här.

Restaurangmärkning

Astma- och Allergiförbundet har en restaurangmärkning som restauranger kan skaffa genom att skriva ett avtal med Astma- och Allergiförbundet. Mer information finns här.