Asthma Allergy Nordic logo

Vad tänker vi på när vi märker produkter med Asthma Allergy Nordic?

Nedan följer en beskrivning av vad vi tänker på när vi sätter den nordiska märkningen på en produkt. Denna information går självklart även bra för dig att ha i bakhuvudet när du ska ut och handla.

Målarfärg

Våra kriterier för målarfärg är under utarbetning och kan ej ansökas till för rekommendation innan kriterierna är framtagna. Vi hoppas att ni har överseende med detta och välkomnar er att söka då de nya kriterierna är klara under 2020.

Kemisk-tekniska produkter

Granskning av kemisk-tekniska produkter är fördelat mellan Astma- och Allergiförbundet i Sverige och Danmark.

 

Sverige

Sverige ansvarar för granskningen av produkter inom tvätt och rengöring och tar främst sikte på tre punkter:

 

  • Produkten ska vara parfymfri.
  • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. I det ena fallet rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. I det andra fallet handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
  • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criteria in English here.

 

Danmark

Danmark ansvarar för granskningen av produkter inom hygien, personlig vård, blöjor och smink.

 

Vill du läsa mer om hur granskningen går till av dessa produktkategorier kan du besöka deras hemsida här.

Dammsugare

Granskning av dammsugare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

 

För personer med allergi och annan överkänslighet är det viktigt att dammsugare tar upp och avskiljer även riktigt små partiklar som annars riskerar irritera luftvägar och slemhinnor. Dammsugare, som är försedda med filter kan rena utblåsluften så att denna innehåller mindre antal partiklar än omgivningsluften. När dammet väl samlats upp vill vi inte att det sprids ut igen. Därför är det viktigt med ett bra filtersystem i en tät dammsugare så att damm inte läcker ut vid byte av påse och filter.

 

De dammsugare som märks med den nordiska märkningen ska enligt kriterierna klara av att avskilja partiklar i storleken 0,3-0,5 mikrometer. I övrigt har granskningsrådet utarbetat kriterier utifrån följande huvudpunkter:

 

  • Dammupptagningsförmåga
  • Dammsugarsystemets täthet
  • Filtereffektivitet
  • Hantering vid filterbyte/rengöring

 

Dammsugarna ska självklart även vara godkända ur elsäkerhetssynpunkt.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criterias in English here.

Sängar och bäddmadrasser

Granskning av sängar och bäddmadrasser sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

 

De kriterier som är framtagna fokuserar på sängar och bäddmadrasser för att de ska vara lämpliga för personer med allergisjukdom. Vid inköp bör du som konsument se på både säng och bäddmadrass som är rekommenderade av oss för att säkerställa den totala lämpligheten.

 

Ett utav de viktigaste kraven är tygets täthet. Detta med anledning av att högre tätheten på det omgivande tyget innebär mindre risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet och därmed orsakar allergisk reaktion. Sammanställningen av krav beskriver hur tillverkare kan optimera sina produkter genom att anpassa sängens konstruktion, använda en tät omgivande tygstruktur, se till att produkterna har en god tvättbarhet samt begränsa användningen av kemikalier vid tillverkning.

 

Några av kriterierna som måste vara uppfyllda är:

 

  • Madrassens överdrag ska vara avtagbar och tvättbar i 60 grader C.
  • Tyg och stoppningsmaterial ska vara ofärgade.
  • Sängen och bäddmadrassen ska vara fri från aktivt tillförda kemikalier som kan ge allergiska reaktioner.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Kuddar och täcken

Granskning av kuddar och täcken sker av Astma- och Allergiförbundet i Norge.

 

Vill du läsa mer om hur granskningen går till kan du besöka deras hemsida här.

Luftrenare

Granskning av luftrenare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

 

Vi rekommenderar i första hand personer med allergisjukdom att bostaden är fri från fukt- och mögelskador, har god ventilation och att den städas väl och regelbundet. Om någon i familjen har pälsdjursallergi rekommenderas ett djurfritt hem. En luftrenare kan vara ett komplement som renar inomhusluften från partiklar som exempelvis pollen om den luft som kommer in inte kan filtreras. I de flesta fall handlar det om någon form av partikel men det finns tillfällen då man även vill ta bort någon form av gas. Astma- och Allergiförbundets arbete med granskning och rekommendation av luftrenare gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. Jonisering fritt i rum tillåts därför ej. Det finns olika partikelfilter beroende på vilken storlek av partikel man önskar ta bort samt vilken avskiljningsgrad man eftersträvar.

 

Granskningsrådet ställer höga krav på luftrenare, något som resulterar i många kriterier som behöver uppfyllas. Bland annat ska luftflödet och avskiljningsgraden uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Ljudvolymen får inte heller överstiga 30 decibel och dessutom ska alla beröringsytor på en luftrenare ska testat för nickelförekomst.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.