2018

Remissvar – Dokumentationssystem för byggprodukter och resurseffektiv användning av byggmaterial

Remissvar – Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsanpassning

Remissvar – Boverkets föreskrifter och allmänna råd om bostadsanpassningsbidrag

Remissvar – Kompletterade bestämmelser till förslagen om utökade miljözoner

Remissvar – En mer förutsägbar byggprocess – förenklad kontroll av serietillverkade hus

 

Skrivelse – Till Apoteket AB om parfymerade produkter och tillgänglighet

Skrivelse – Synpunkter till Boverket om uppdraget God inomhusmiljö

Skrivelse – Om tillgänglighet och allergi i vård och omsorg

2017

Remissvar – slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Remissvar – Bättre skydd mot diskriminering

Remissvar – För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

 

Skrivelse – Synpunkter på byggregler och standarder

Skrivelse – Europeisk standard för ledarhund och assistanshundteam (EFA)

Skrivelse – Begränsning av farliga ämnen i byggmaterial

Skrivelse – Användning av hundar i barnsjukvården SLL

2016

Remissvar – En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Remissvar – Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentlig sjukvård.

Remissvar – Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter.

Remissvar – Ändring av föreskrifter om statsbidrag för upprustning av skollokaler.

Remissvar – Stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Remissvar – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk.

Remissvar – Reviderad vägledning.

Remissvar – Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS199713.

Remissvar – A och AF.

Remissvar – Handikappförbundens remissvar på effektiv vård SOU-2016.

Remissvar – Slutgiltigt svar på Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 6092013.

Remissvar – Konsekvensutredning av EUs tillgänglighetsdirektiv.

Remissvar – Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

 

Skrivelse –  Till Skolverket om behov av vägledning för läshundar i skolan.

Skrivelse – Till utredningen att vända frånvaro till närvaro i skolan.

 

Synpunkter – Till MFD om ny strategi för funktionshinderspolitiken.

Synpunkter –  Resultat om framtida funktionshinderspolitik.

 

Yttrande – Överklagat ärende om doftsättning i Solna centrum.

 

Öppet brev – Till Ullenhag om rökfria miljöer.

Öppet brev – Om SVTs ansvar att inte utestänga personer med doftöverkänslighet.

2015

Förslag till remissvar – Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

 

Remissvar – Europeisk standard för emissioner från byggmaterial.

Remissvar – Boverkets förslag till svens tillämpning av nära-nollenergibyggnader.

Remissvar – Regeringsuppdrag ”Expertfunktion för byggskador”.

Remissvar – Nya riktlinjer för vård vid astma och kol.

Remissvar – Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS1997-12 om förskrivning av vissa livsmedel.

 

Reviderad vägledning – Dec 2015 SLV.

 

Skrivelse – Underlag till FORTEs forskningspolitisk proposition.

Skrivelse – Sjukvårdsdelegationen.

 

Uppdrag – Vägledning för hundar i skolan och lagreglering av tjänstehundar i samhället.

 

Yttrande – Doftsättning i Täby centrum.

Yttrande – Doftsättning i Solna centrum.

Yttrande – Överklagat beslut om doftsättning i Solna centrum.

Yttrande – Initiatives for smoke free environments in European countries.

Yttrande – behov av rökfria utomhusmiljöer.

 

Öppet brev – Många vinster med att behålla skolmiljarden i ändringsbudget.

2014

Remissvar – Ändring i Boverkets byggregler, extra remiss.

Remissvar – Föreskrift om inventering av tillgänglighet i flerbostadshus.

Remissvar – Nationell strategi för energieffektiviserande renovering.

Remissvar – FOHM allmänna råd om städning i förskolor och skolor.

 

Öppet brev – Satsa på statligt stöd till upprustning av skolornas inomhusmiljö.

Stng

SPECIALERBJUDANDE!

Gå med som medlem nu och betala
endast 250 kr för resten av 2018 och hela 2019.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.