2018

Remissvar – En mer förutsägbar byggprocess – förenklad kontroll av serietillverkade hus

 

Skrivelse – Om tillgänglighet och allergi i vård och omsorg

2017

Remissvar – slutbetänkande Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa

Remissvar – Bättre skydd mot diskriminering

Remissvar – För en god och jämlik hälsa – En utveckling av det folkhälsopolitiska ramverket

 

Skrivelse – Synpunkter på byggregler och standarder

Skrivelse – Europeisk standard för ledarhund och assistanshundteam (EFA)

Skrivelse – Begränsning av farliga ämnen i byggmaterial

Skrivelse – Användning av hundar i barnsjukvården SLL

2016

Remissvar – En funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart samhälle

Remissvar – Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentlig sjukvård.

Remissvar – Hälsoskadliga ämnen i byggprodukter.

Remissvar – Ändring av föreskrifter om statsbidrag för upprustning av skollokaler.

Remissvar – Stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden.

Remissvar – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk.

Remissvar – Reviderad vägledning.

Remissvar – Ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS199713.

Remissvar – A och AF.

Remissvar – Handikappförbundens remissvar på effektiv vård SOU-2016.

Remissvar – Slutgiltigt svar på Livsmedelsverkets förslag om anpassning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 6092013.

Remissvar – Konsekvensutredning av EUs tillgänglighetsdirektiv.

Remissvar – Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet.

 

Skrivelse –  Till Skolverket om behov av vägledning för läshundar i skolan.

Skrivelse – Till utredningen att vända frånvaro till närvaro i skolan.

 

Synpunkter – Till MFD om ny strategi för funktionshinderspolitiken.

Synpunkter –  Resultat om framtida funktionshinderspolitik.

 

Yttrande – Överklagat ärende om doftsättning i Solna centrum.

 

Öppet brev – Till Ullenhag om rökfria miljöer.

Öppet brev – Om SVTs ansvar att inte utestänga personer med doftöverkänslighet.

2015

Förslag till remissvar – Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte.

 

Remissvar – Europeisk standard för emissioner från byggmaterial.

Remissvar – Boverkets förslag till svens tillämpning av nära-nollenergibyggnader.

Remissvar – Regeringsuppdrag ”Expertfunktion för byggskador”.

Remissvar – Nya riktlinjer för vård vid astma och kol.

Remissvar – Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS1997-12 om förskrivning av vissa livsmedel.

 

Reviderad vägledning – Dec 2015 SLV.

 

Skrivelse – Underlag till FORTEs forskningspolitisk proposition.

Skrivelse – Sjukvårdsdelegationen.

 

Uppdrag – Vägledning för hundar i skolan och lagreglering av tjänstehundar i samhället.

 

Yttrande – Doftsättning i Täby centrum.

Yttrande – Doftsättning i Solna centrum.

Yttrande – Överklagat beslut om doftsättning i Solna centrum.

Yttrande – Initiatives for smoke free environments in European countries.

Yttrande – behov av rökfria utomhusmiljöer.

 

Öppet brev – Många vinster med att behålla skolmiljarden i ändringsbudget.

2014

Remissvar – Ändring i Boverkets byggregler, extra remiss.

Remissvar – Föreskrift om inventering av tillgänglighet i flerbostadshus.

Remissvar – Nationell strategi för energieffektiviserande renovering.

Remissvar – FOHM allmänna råd om städning i förskolor och skolor.

 

Öppet brev – Satsa på statligt stöd till upprustning av skolornas inomhusmiljö.

Stng

Var med och gör skillnad du också!

Bli medlem för bara 250 kr/år.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.