Vanliga frågor om rökfria uteserveringar

Här är de vanligaste frågorna om rökfria uteserveringar.

Vilka hälsorisker finns det med passiv rökning utomhus?

Tobaksrök kan vara lika farlig ute i fria luften som inomhus. Visserligen gör luftens rörlighet att röken utomhus försvinner snabbare när ingen röker, men så längre rökning pågår kan skadorna bli desamma som vid rökning inomhus (bl a lungcancer, hjärt- kärlsjukdomar, astmaanfall).

Det som avgör är hur mycket och hur länge man utsätts för den passiva rökningen. Barn är känsligare än vuxna och passiv rökning kan hos dem även orsaka akut astmaanfall, lunginflammation, bronkit och öroninflammationer.

Hur påverkas gäster och lönsamhet?

Det har ännu inte undersökts hur lönsamheten påverkas när det gäller uteserveringar, men när det gäller införande av rökfritt inomhus på serveringar så har det inte påverkat omsättningen negativt i något land enligt WHO. Omsättningen har varit densamma eller ökat.