Hurra, en allergisk gäst.

Hurra, en allergisk gäst

Det uppdaterade utbildningsmaterialet Hurra, en allergisk gäst! kan beställas från Astma- och Allergiförbundets webshop eller laddas ner som PDF. Utbildningen hjälper personal som hanterar mat på restauranger att laga mat som gör alla glada och välmående samt att bemöta gäster med allergi- eller överkänslighet för mat. Den tar upp alla de särskilda krav som ställs på mat som serveras på restauranger.

Säker mat i förskola och skola.

Säker mat i skola och förskola

Det uppdaterade utbildningsmaterialet Säker mat i förskola och skola! kan beställas från Astma- och Allergiförbundets webshop eller laddas ner som PDF. Utbildningen hjälper personal som hanterar mat på förskolor och skolor att laga mat som gör alla glada och välmående samt att bemöta elever med allergi- eller överkänslighet för mat. Den tar upp alla de särskilda krav som ställs på mat som serveras på förskolor och skolor.

För dem som önskar hålla utbildningar för sin personal med detta material så går det att beställa en sådan utbildning från oss då de upptryckta materialen används vid utbildningen. Vi har flera kunniga utbildare som gärna kommer ut och utbildar relevant personal i hanteringen av allergimaten. Utbildningarna beställs genom vårt kansli på tel. 08-506 28 200 eller via mejl till info@astmaoallergiforbundet.se

 

Mer information om utbildningarna hittar du här.

Mer information om utbildarna hittar du här.

 

 

Andra tjänster

Vi har också kunniga och omtyckta föreläsare som gärna kommer ut och håller en föreläsning om hur det är att leva med allergi och överkänslighet för mat; på kommuner, förskolor eller skolor som vill få en bättre förståelse om hur det är att leva med matallergier.

 

 

Informationsmaterial