Viktiga bidrag att söka

För en förening som vill anordna aktiviteter för sina medlemmar är det oftast avgörande att söka ekonomiska bidrag från andra organisationer. Här har vi samlat lite information om andra fonder och sätt att söka ekonomiskt stöd till er förening. Fonder som kan ge bidrag är t.ex följande: Viktoriafonden, Radiohjälpen, Bångs Stiftelse, Allmänna arvsfonden m.fl.

Ekonomiskt stöd från Blomsterfonden

Astma- och Allergiförbundets föreningar kan söka ekonomiskt stöd från Blomsterfonden, förbundets egen fond. Pengarna kommer från Postkodlotteriet och fonden delar ut cirka en miljon per år och allt går till allergiföreningar runt om i landet. Föreningen kan t. ex. söka bidrag till läger, utflykter, föreläsningar mm. Lägger man sin aktivitet till Södergården Åre får man lite högre bidrag, som mest kan då en förening erhålla 40 000 kr. De flesta bidrag är på mellan 5–15 000 kr. Blankett för ansökan hittar du här.

 

Läs nya kriterier för Blomsterfonden 2020-2022.

 

Läs specialkriterier Blomsterfonden Toleranskonferens 2020.

Ekonomiskt stöd från Forskningsfonden

Forskningsfonden har en särskild bidragsform för forskningsrelaterade projekt. Dessa bidrag är avsedda bland annat för att arrangera vetenskapliga föreläsningar eller pilotstudier och bidragen är mindre i belopp än ordinarie forskningsanslag. Här kan du läsa mer om hur er förening kan söka ett forskningsrelaterat bidrag.

Bidrag vid ABF-kurs

En förening kan hålla en kurs utifrån ABF’s riktlinjer. Vilka riktlinjer som gäller går att läsa här. När en förening har en kurs i ABF:s regi kan föreningen sedan söka bidrag från förbundet. Bidraget är på 100 kr per deltagare. För att föreningen ska tillhandahålla dessa pengar måste varje deltagare ha varit närvarande minst tre gånger per kurs. För att erhålla bidrag från förbundet krävs att en deltagarlista sänds in till förbundet efter avslutad kurs. ABF tillhandahåller deltagarlistor som måste användas vid kontroll av närvaro.