Möten och verksamhet i coronatider

Ställ inte in - ställ om.

Redan den 1 april uppdaterade Folkhälsomyndigheten sina riktlinjer till föreningar: ”För att undvika spridning av covid-19 bör föreningar 1) om det är möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt, samt 2) undvika andra möten eller genomföra dem digitalt.” Denna föreskrift gällde ursprungligen till årsskiftet, men förlängs nu till och med 30 juni 2021.

 

Vi uppmanar er alltså fortsatt att försöka hålla alla möten digitalt.

 

Här finns tips om att välja digitalt verktyg och här finns praktiska tips om hur man genomför bra digitala möten. Behöver ni mer hjälp, kontakta Niklas Olin på förbundskansliet för mer information.

 

Inställda workshops 23:e samt 25:e mars

 

Tyvärr är vi tvungna att ställa in våra planerade workshops, tisdag 23:e mars samt torsdag 25:e mars, på grund av för få anmälda. Vi beklagar detta men lovar att fånga upp era behov, tankar och idéer ändå. Vi kommer snart att skicka ut en enkät om Föreningssidorna samt göra intervjuer för att få en så heltäckande bild som möjligt.

Föreningsaktuellt

Senaste nytt