Hur kommer den nya loggan se ut för föreningarna?

Tanken är precis som idag att föreningens namn läggs till under (eller vid sidan av beroende på format) förbundets logga.

Vad heter de nya typsnitten?

Våra nya typsnitt heter Dala Floda och Bauer Grotesk. Dala Floda är ett rubriktypsnitt som används med försiktighet. Det har vi därför inte så många licenser till. Bauer Grotesk är det typsnitt som används till löpande text. Men ni kan även använda Arial som är ett standardtypsnitt.

Kan föreningarna marknadsföra nya webben i våra sociala kanaler?

Så snart webben är lanserad så får ni gärna sprida det i era kanaler. Mer information kommer när lanseringen närmar sig, men inget bör spridas innan nya webben är live.

Kommer det finnas möjlighet till enskild hjälp och genomgång av webben och den nya grafiska profilen så att vi vet hur vi ska göra?

Tanken är att vi sätter ihop ett kit hur man ska göra, det kommer förmodligen inte finnas möjlighet till individuell genomgång, men förbundet kommer finnas som bollplank och stöd.

Vad händer med föreningssidorna när nya webben lanseras?

Föreningssidorna kommer att finnas kvar och vara tillgängliga för er. Planen är att även de ska göras om så de följer vår nya grafiska profil, men det projektet kommer starta efter att webben är lanserad. Tidsplanen i stort är att de nya föreningssidorna är klar till sommaren.

Har ni tänk på de nya färgerna och typsnitten utifrån ett tillgänglighetsperspektiv?

Webben är anpassad utifrån tillgänglighetskraven. När vi sedan tar fram nytt material är det bra att följa instruktionerna i den grafiska profilen. Exempelvis så är vårt effekttypsnitt anpassat för större rubriker och inte som brödtext.

När byter ni utseendet på sociala medier?

Allt byts ut samtidigt, både webb, sociala medier mm. Vi kommer sätta ihop ett paket till lokalföreningarna kring hur ni kan vara med och sprida det. Sedan kommer det vara ett pågående arbete under året med att uppdatera allt vårt material.

Kommer det finnas en enhetlig brevmall och Power Point-mall?

Ja, vi kommer ta fram olika mallar, däribland brevmall och PPT, som följer den nya grafiska profilen. Mer information om när och hur ni kommer få dem kommer.

Hur ska man göra för att beställa nya visitkort med den nya loggan?

Vi kommer ta fram olika mallar, däribland mall för visitkort, som följer den nya grafiska profilen och har den nya loggan. Mer information om när och hur ni kommer få dem kommer.

Är det okej med svart logotyp vid utskrift eller måste den alltid vara i färg?

Det går bra att logotypen skrivs ut i svart eller vitt (beroende på bakgrund). Instruktioner kommer finnas i den grafiska profilen gällande färger som är okej för logotypen.

Vart kommer vi hitta information framöver som rör nya webben?

Information om hur ni får tillgång till er logotyp, brev- och PPT-mallar osv kommer ni få via föreningsbreven eller separata utskick via mail. Så håll lite extra utkik i er inkorg framöver så ni inte missar något.