Barnallergifonden

Astma- och Allergiförbundets Barnallergifond stödjer barn med svår astma och allergi. Ansökan kan ske i två perioder under året och Barnallergifonden delar ut bidrag två gånger per år.

Ansökan görs av barnets/barnens målsman. Medlemskap i Astma- och Allergiförbundet sedan minst tolv månader krävs. Är du inte medlem så kan du bli det här. Ansökan kan ske upp till den dag barnet fyller 18 år.

Vad kan du söka bidrag till?

  • Aktivitetsresor
  • En ”guldkant” i form av en cykel, ett musikinstrument, bidrag till en fest, upplevelse eller liknande
  • Föreningsaktivitet

Hur söker jag bidrag?

Ansökan görs via Barnallergifondens ansökningsblankett som du hittar här. För godkänd ansökan behöver du ha tagit del av Barnallergifondens riktlinjer som du hittar här.

Viktiga datum

Datum för ansökningsperioderna

1 mars – första ansökningsperioden börjar
1 april – sista ansökningsdagen för första ansökningsperioden

1 oktober – andra ansökningsperioden börjar
1 november – sista ansökningsdagen för andra ansökningsperioden

Vanliga frågor och svar

Jag hinner inte få klar ansökan i tid. Kan jag komplettera den senare?

Då beslutsprocessen redan är i gång har vi tyvärr ingen möjlighet att behandla ansökningar som har inkommit efter sista ansökningsdag.

Varför måste jag/vi redovisa hur jag/vi använt bidraget?

Astma- och Allergiförbundets styrelse ansvarar för förvaltningen av fondens kapital och utdelning. För att säkerställa att utdelningen följer stadgarnas ändamålsparagraf behöver vi en redovisning.

Varför har jag blivit återbetalningsskyldig?

Bidraget lämnas för det ändamål samt det belopp som anges i ansökan/bidragsbeslutet. Outnyttjade medel eller medel som har använts för annat ändamål krävs därför tillbaka.

Till toppen av sidan

Elinor Gustavsson

Medlems- och Insamlingsansvarig

Kontakt

[email protected]

08 - 506 28 205