Stöd vårt arbete

Vi på Astma- och Allergiförbundet arbetar dagligen för att hjälpa människor att få en bättre vardag och att kunna leva ett friskare liv. Det gör vi bland annat med hjälp av opinionsbildning, genom att öka och sprida kunskap samt via stöd till forskning.  

Men för det behöver vi din hjälp! Du kan stötta vårt arbete på flera olika sätt – välj det som passar dig bäst!

Så används din gåva

Tack vare din och alla andras gåvor så kan Astma- och Allergiförbundet fortsätta att stödja allergiforskningen och arbeta för att ge människor med allergisjukdomar ett friskare liv. Så här används pengarna som vi samlar in. Tack för att du är med och bidrar!

Svensk Insamlingskontroll

Svensk Insamlingskontrolls syften är att verka för att insamlingar bland allmänheten för humanitära, välgörande och kulturella ändamål, miljövård, naturskydd och andra allmännyttiga ändamål sker under betryggande kontroll, att insamlingar inte belastas med oskäliga kostnader, att sunda marknadsföringsmetoder används på insamlingsområdet samt att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

Tryggt givande

Märkningen Tryggt givande ges av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor.