Unga Allergiker

Unga Allergiker (UA) är en ideell organisation som finns till för att stötta barn och unga med astma, allergi eller annan överkänslighet. Unga Allergiker bildades år 1983 som en del av Astma- och Allergiförbundet men har sedan 1994 varit en självständig organisation.

Alla mellan 6–29 år kan bli medlemmar och det är helt kostnadsfritt. Unga Allergiker har medlemmar och lokalföreningar runt om i hela Sverige. Lokalföreningarna arbetar självständigt men knyts samman genom en förbundsstyrelse och ett kansli.

Genom att öka förståelsen och kunskapen kring hur det är att leva med astma, allergi och annan överkänslighet arbetar Unga Allergiker för att göra samhället mer tillgängligt. Deras lokalföreningar anordnar roliga aktiviteter där alla kan delta och varje år anordnas dessutom ett uppskattat sommarläger och medlemsträffar. De bedriver även politiskt påverkansarbete och lyfter frågor såsom rätten till bra vård, pälsdjur i offentliga miljöer, rökning och specialkost i skolan.

Unga Allergiker har tillsammans med SCUF tagit fram en hemsida, tillgängligskola.nu med information och upplevelsebaserat material som kan användas i klassrummet för att öka förståelsen för hur det kan vara att gå i skolan med astma, allergi, celiaki och intolerans.

Till toppen av sidan