Ge en gåva

Genom att ge en gåva till en av våra fonder bidrar du till vårt arbete att påverka hela samhället så att det fungerar väl för människor med allergisjukdomar, att stödja forskning om allergisjukdomar och hjälpa barn med allergisjukdomar. Du kan själv välja vilket ändamål du vill skänka pengar till. Tack för ditt stöd!

Ändamål

Markera den del av vår verksamhet som du vill stödja.

Stäng

Om Barnallergifonden

Fonden instiftades 1996 och verkar för:

  • direkta åtgärder som främjar astma- och allergisjuka barns miljöer
  • stödjer forskning för astma- och allergisjuka barn
  • rekreation för astma- och allergisjuka barn

En tredjedel av alla skolbarn har någon form av allergi eller annan överkänslighet – osynliga handikapp som påverkar inte bara vistelsen i förskolan eller skolan utan även fritiden och familjelivet. Ofta stängs barnen ute från stora delar av det sociala livet: man kan inte sova över hos kompisar, gå på disko eller följa med på klassresor.

Med ditt stöd kan fler barn leva ett friskare liv.

Stöd Barnallergifonden för att ge svårt sjuka barn möjlighet till miljöombyte för att behandla sitt eksem eller lindra astman, en cykel för att förbättra konditionen eller åka på läger för att få umgås med andra barn i samma situation och för en stund ”glömma” sin sjukdom.

Stäng

Om Blomsterfonden

Blomsterfonden stödjer rehabilitering och rekreation för astma- och allergisjuka och deras familjer i den mån stat, kommun och landsting inte bidrar. Fonden bedriver informationsverksamhet i samhället och stödjer vår verksamhet i stort.

Astma- och Allergiförbundet består av 19 länsföreningar som i sin tur har 100 lokala astma- och allergiföreningar under sina tak. Tillsammans omfattar de över 20 000 medlemmar. Det är de enskilda medlemmarna och lokalföreningarna som utgör Astma- och Allergiförbundets breda bas av verksamhet och aktivitet. Blomsterfonden är till för att stödja astma- och allergiföreningarnas breda verksamhet ute i kommunerna. Det kan gälla allt från informationsverksamhet till rekreation och lägervistelser.

Ett konkret exempel är Astma- och Allergiförbundets vandrarhem Södergården, beläget 15 km från Åre. Lokal- och länsföreningarna kan ansöka om bidrag ur Blomsterfonden för en vistelse på Södergården. Här kan barn och ungdomar samlas för att utveckla en livsstil som underlättar det fortsatta livet med astma och allergi, till exempel med avseende på kost, boende och motion.

Stäng

Om Forskningsfonden

Allergiska reaktioner drabbar många organ i kroppen och fortfarande saknas viktig kunskap för att förstå hur de uppkommer. Men klart är att det är en kombination av genetisk sårbarhet och ändrade förhållanden i vår livsstil.

För att bättre kunna främja vetenskaplig forskning om allergiska sjukdomar skapade Astma- och Allergiförbundet 1998 en särskild stiftelse, Forskningsfonden, som samlar in pengar till allergiforskning. Fonden delar ut flera miljoner kronor till patientnära forskning varje år.

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond är den enda finansiären i Sverige vars bidrag enbart går till astma- och allergiforskning. För många forskare är fondens ekonomiska stöd avgörande.

Välj belopp

Kontaktuppgifter

spinner ikon
Fyll i ditt personnummer och tryck på knappen så hämtar vi dina adressuppgifter från folkbokföringen, för snabbare hantering.
sik-logo tg-logo

Astma- och Allergiförbundet följer Svensk Insamlingskontrolls samt Tryggt Givandes regler för insamling.

Summering

Välj betalningsmetod

Vid automatisk dragning från kontokort kommer du skickas vidare till Swedbank Pay för säker betalning. OBS! För att din bank skall meddela oss att betalningen gått igenom, måste du invänta kvitto efter avslutat köp.
spinner ikon

Skattereduktion för gåvor

Nu har du möjligheten att få tillbaka 25% på dina gåvor och på så sätt bidra mer till vårt arbete utan att det behöver kosta dig mer!
Läs mer