Forskningspartner

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond arbetar sedan flera år tillbaka för att öka brukarmedverkan i forskningen. Vi arbetar för att de som berörs av forskningen ska få bättre möjligheter att bidra till den.

Utbilda medlemmar till forskningspartners

En central del i verksamheten är att utbilda medlemmar till forskningspartners. Efter utbildningen kan forskningspartners bland annat representera Astma‐ och Allergiförbundet i forskningsprojekt där man deltar med sin kompetens och erfarenhet som brukare. Forskningspartners kan på olika sätt delge brukarnas synpunkter till exempel när det gäller inriktning på forskningsprojekt och deras upplägg. Man fyller även en viktig roll som länk mellan forskningen och förbundet.

Vad kan en forskningspartner bidra med?

Inget forskningsprojekt är det andra helt likt. En forskningspartner kan därför delta i många olika aktiviteter inom ett projekt. I vissa fall från början till slut, i andra fall delta i diskussioner om kliniska behov, diskutera etiköverväganden eller lämna synpunkter på information till patienter eller utformningen av enkätfrågor. Det viktigaste bidraget en forskningspartner kan ge är kunskapen om att själv leva med en kronisk sjukdom.

Är du forskare och vill komma i kontakt med en forskningspartner?

För den som forskar kan ett samarbete med våra forskningspartners tillföra nya perspektiv från dem som faktiskt lever med en kronisk sjukdom. Ett påtagligt resultat som visat sig på internationell nivå är att forskare fått en större förståelse för den aktuella sjukdomens olika sidor.

Ansökan till forskningspartner

Ansökan Brukarmedverkan / Forskningspartner

Hej! Här kan du anmäla intresse för att bli forskningspartner. För att kunna bedöma om du passar som forskningspartner ber vi dig kort beskriva:

  • Vi behöver även följande uppgifter så vi kan kontakta dig:
Till toppen av sidan

Zandra Zernell

Forskningsredaktör

Kontakt

zandra.zernell@aaf.se