Styrelse

Styrelse

På kongressen 2022 valdes följande förbundsstyrelse:

Mikaela Odemyr – förbundsordförande

Örnsköldsvik, region Mellannorrland

Mikaela arbetar som konsult med friskvård och tillgänglighetsfrågor. Hon har varit ombudsman för region Mellannorrland, andre vice ordförande i förbundet sedan 2013, ordförande i EFA och har fortfarande internationella uppdrag.

Per-Åke Wecksell – 1:e vice ordförande

Tullinge, region Stockholm-Gotland

Per-Åke arbetar som poliskommissarie. Han har tidigare suttit i förbundsstyrelsen i cirka 25 år, varav några perioder som andre vice ordförande och har också varit ledamot i EFA.

Bertil Orrby – 2:e vice ordförande

Stockholm, region Stockholm-Gotland

Bertil är pensionerad organisationsombudsman och verksamhetsansvarig på förbundets kansli. Han har varit ledamot i förbundsstyrelsen sedan 2019, ordförande i allergiföreningen i Stockholm samt ordförande i utbildningsnämndens funktionshindersråd.

Anna-Lena Didic – ledamot

Bergslagen, Örebro län

Anna-Lena är utbildad grundskollärare. Hon har varit ledamot i styrelsen i tre perioder, är ordförande i lokalföreningen Bergslagen och informatör, samt anordnar aktiviteter, för Astma- och allergiföreningen i Örebro län.

Josefine Sohlberg – ledamot

Örebro, Örebro län

Josefine är utbildad inom hotell- och restaurangbranschen. Hon är aktiv i lokalföreningen och en av administratörerna i Astma- och Allergiförbundets Facebook-grupp Astma och Allergiföräldrar.

Rebecca Juhlin – ledamot

Arboga, region Mellansverige

Rebecca arbetar som verksamhetsutvecklare i IOGT-NTO SVEA (Västmanland, Örebro län och Värmland). Hon är ordförande i Astma- och allergiföreningen region Mellansverige och vice ordförande i Funktionsrätt Västmanland.

Erica Engström – ledamot

Piteå-Älvsbyn, Norrbottens län

Erica arbetar som hem- och konsumentkunskapslärare. Hon har stor styrelsevana från många års styrelseuppdrag både i Astma- och allergiföreningen Piteå-Älvdal och Norrbottens län.

Pernilla Alm-Ramberg – ledamot

Ängelholm, distrikt Syd

Pernilla arbetar som verksamhetsutvecklare på Helsingborgs stads kontaktcenter. Hon har varit förtroendevald i lokalföreningen i Ängelholm och anställd både i Skåneföreningen och förbundet. Inom förbundet var hon projektledare för projektet Ny roll för allergiföreningen.

Jesper Persson – ledamot

Umeå, Västerbottens län

Jesper är nyutexaminerad biolog. Han har en lång bakgrund inom Unga Allergiker där han både suttit i styrelsen och varit vikarierande generalsekreterare.

Valberedning

Förbereder valen till 2025 års kongress
Valberedningen@astmaoallergiforbundet.se

Valberedningen består av:

Maritha Sedvallson (sammankallande)
Solveig Enberg
Lena Nyman
Cecilia Tingstedt

Till toppen av sidan
Kontakta oss

Kontakta oss

Kontakt

info@astmaoallergiforbundet.se