Styrelse

På kongressen 2019 valdes följande förbundsstyrelse:

Maritha Sedvallson – förbundsordförande

Edsbyn

Maritha är speciallärare i sin profession och har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2007. 2013 blev hon vald som Astma- och Allergiförbundets ordförande och sedan 2014 sitter hon även i styrelsen för Funktionsrätt Sverige. 1996 startade Maritha upp en lokal Astma-och Allergiförening och engagemanget där finns kvar även idag parallellt med de nationella uppdragen. Frågor om vård, barn, familj och rätt till utbildning ligger Maritha varmt om hjärtat liksom frågor om tillgänglighet och delaktighet.

Solveig Enberg – 1:e vice ordförande

Katrineholm

Solveig är samhällsvetare och har arbetat i olika befattningar på folkhögskola under större delen av sitt yrkesliv, där hon samverkat med ett antal intresseorganisationer på riks- och lokalnivå, bland annat Reumatikerförbundet, Hörselskadades Riksförbund, Riksförbundet för social och mental hälsa. Solveig ansvarade i tio år för distanskursen Leva med överkänslighet och har drivit projekt i nätstöd för medlemmar. Har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2009.  

Mikaela Odemyr – 2:e vice ordförande

Järved

Före detta ombudsman för Region Mellannorrland, numera egenföretagare inom hälsoområdet. Mikaela sitter som ordförande i EFA:s styrelse i Bryssel (EFA är en paraplyorganisation för de europeiska astma-allergiförbunden). Mikaela har hög kompetens om olika allergier och är en efterfrågad och duktig föreläsare.

Jan Olson – ledamot

Rimbo

Jan har arbetat i 16 år på förbundets kansli med produktrekommendationer och insamlingar. I maj 2015 gick han i pension. Hans studiebakgrund är ekonomistudier och akademisk examen från IHR (Institutionen för högre marknadskommunikation). Jan är föreningsmänniska sedan barnaåren och är fortfarande aktiv inom ideella föreningar, företrädesvis inom stockholmsidrotten.

Anna-Lena Didic – ledamot

Kopparberg

Anna-Lena är utbildad grundskollärare och har varit aktiv i olika Astma- och Allergiföreningar sedan tidigt 80-tal. Jobbar med påverkan och information för att göra skolan till en tillgänglig arbetsplats för alla elever med astma, allergi och/eller annan överkänslighet. Arbetar aktivt för tillgängliga ute- och innemiljöer, och skapar gärna tillgängliga aktiviteter.

Rune Olofsson – ledamot

Flen

Rune har under många år varit aktiv i Gotlandsföreningen och arrangerat läger och andra aktiviteter för medlemmar, sitter nu i styrelsen för region Stockholm-Gotland. Han är utbildad ekonom och driver idag sitt eget företag.

Emelie Bråthén – ledamot

Uddevalla

Emelie är utbildad personalekonom på Högskolan väst och jobbar som VD-assistent på en hotellanläggning. Brinner för att träffa nya människor och ta del av deras liv och erfarenheter.

Bertil Orrby – ledamot

Stockholm

Under 18 år anställd på förbundskansliet, de flesta åren som organisationsombudsman men de sista åren som verksamhetsansvarig med personalansvar. Under många år den på kansliet som hade hand om stadgefrågor men också ”Framtidsgruppen” i början på seklet och har arbetat med vår organisationsförändring 2010–2013 ”Framtid för förbundet”. Tidigare bland annat klubbordförande på heltid i fackförbundet Metall, ombudsman inom IOGT-NTO och vice ordförande i Örnsköldsviks kommunfullmäktige. Idag ordförande i lokalföreningen i Stockholm samt ordförande i utbildningsnämndens funktionshinderråd i Stockholm stad.

Valberedning

Förbereder valen till 2022 års kongress
[email protected]

Valberedningen består av:

Rolf Lindberg, Helsingborg (ordförande)
Eva Lundström, Piteå
Lena Nyman, Värmdö
Siv Pettersson, Hallsberg

Till toppen av sidan

Kontakta oss

Kontakt

[email protected]