Testamentera

Att testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap är ett enkelt men viktigt bidrag till Astma- och Allergiförbundets arbete.

Alla gåvor behövs och gör skillnad, stora som små. En testamentsgåva kan bestå av kontanter, aktier, värdepapper, fastigheter eller andra värdeföremål.

Din testamentsgåva hjälper oss att

  • Påverka samhället
  • Sprida kunskap och öka förståelsen
  • Bidra med stöd och gemenskap
  • Stödja allergiforskningen

Hur gör jag?

Vill du att hela eller delar av din kvarlåtenskap tillfaller Astma- och Allergiförbundet eller Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond kan du uppge namn och organisationsnummer i testamentet.

Namn: Astma- och Allergiförbundet
Org.nr: 80 20 05-7512

Namn: Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
Org.nr: 80 24 05-7112

Som ideell organisation är Astma- och Allergiförbundet befriad från skatt på ränteintäkter, aktieutdelningar och kapitalvinster. Det innebär exempelvis att hela värdet av en fastighet, aktie eller fondandel kommer Astma- och Allergiförbundet till godo. Vi hanterar ärenden och tillgångar på ett varsamt och respektfullt sätt.
 
Ta gärna hjälp av en jurist om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan även läsa mer om hur du skriver testamente samt ladda ner färdiga mallar på GivaSverige.se.

Vi följer etiska riktlinjer

Som medlem i Giva Sverige (branschorganisationen för tryggt givande) följer vi de etiska och juridiska riktlinjerna för hantering av testamentsgåvor. Du kan läsa mer om riktlinjerna här.

Svensk Insamlingskontroll

Astma- och Allergiförbundet innehar flera 90-konton. Detta innebär att vi kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Till toppen av sidan

Astrid Svensson

Ekonomi- och HR-chef

Kontakt

[email protected]

08 - 506 28 204