Logga Forskningsfonden

Dags att ansöka om forskningsanslag

Stiftelsen Astma- och Allergiförbundet delar årligen ut anslag till vetenskaplig forskning om astma, allergi och annan överkänslighet. Ansökningsperioden för årets anslag öppnar den 20 augusti och pågår till den 23 september.

2018-08-07

Unik receptbank

Unik receptbank för dig som vet vad du inte vill äta

Astma- och Allergiförbundets medlemstidning Allergia presenterar en unik receptbank där du enkelt kan utesluta och inkludera ingredienser för att få recept anpassade utifrån dig och din familjs matallergier.

2018-07-09

Inget statligt stöd till skolmiljön om Alliansen vinner valet

Inget statligt stöd till skolmiljön om Alliansen vinner valet

Skolmiljarden, som infördes för att kommuner skulle kunna söka pengar för upprustning av skollokaler, upphörde 1 april i år. Astma- och Allergiförbundet har undersökt vilka partier som är positivt inställda till en förlängning av skolmiljarden.

2018-06-26

Bra mat för alla

Forskare, patienter och industri i unikt samarbete om mat

Ett nytt nationellt kunskapscentrum ska ge bättre livskvalitet för människor med matallergi och överkänslighet för mat. Men det ska också främja forskning på området och stärka Sveriges konkurrenskraft inom livsmedelsindustrin.

2018-06-04

Behov av rökavvänjning

Behov av rökavvänjning

Att sluta röka är en central del i behandlingen av flertalet sjukdomar, däribland astma och KOL. Studier har dock visat att många personer med astma eller KOL inte slutar röka och de erbjuds inte heller alltid stöd från sjukvården.

2018-05-31

Nya regler för bilbesiktning medför försämringar

Nya regler för bilbesiktning medför försämringar

De nya reglerna motverkar Sveriges miljö- och klimatambitioner och riskerar öka utsläppen från trafiken. Regeringen borde utforma nya riktlinjer till Transportstyrelsen och tydliggöra fordonsbesiktningens huvuduppgift.

2018-05-25

Bild på Visby, Gotland

Besök Astma- och Allergiförbundet i Almedalen

Astma- och Allergiförbundet arrangerar och deltar i samtal och paneldiskussioner under Almedalsveckan för att lyfta förbundets valfråga.

2018-05-24

Sjuksköterska och patient

Samla mer data om vård för att göra den bättre

Genom att samla in och använda vårddata i realtid kan man bland annat minska antalet vårdskador och öka jämlikheten i vården. Men den stora potentialen tas inte till vara. I en debattartikel föreslår förbundet lösningar.

2018-05-08

Barn i skolan

Förbättra skolans fysiska arbetsmiljö!

Astma bland skolbarn har ökat dramatiskt och förbundet fortsätter aktivt att driva frågan om förbättringar av skolans fysiska arbetsmiljö.

2018-05-02

Foto på björk som symboliserar pollen

Ojämlik vård inom allergivaccination

Pollensäsongen har börjat och en undersökning visar att inget landsting klarar att tillgodose behovet av allergivaccination. Det framgår även att behandlingen erbjuds i mycket olika omfattning i landet.

2018-04-11

1 2 3 9
Stng

Var med och gör skillnad du också!

HALVA PRISET UNDER SOMMAREN!
Bli medlem nu för bara 100 kr.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.