Opinion

Astma- och Allergiförbundet arbetar för ett friskt och tryggt liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet. Vi sprider information, bedriver opinionsbildning och stödjer forskning. Vårt politiska påverkansarbete utgår från tre prioriterade områden: vård, luft och mat. Vi driver frågan om ett svenskt allergiprogram.

Ett svenskt allergiprogram

Astma och allergi hör till vår tids största folksjukdomar. Det drabbar var tredje svensk och antalet ökar. Idag vet vi hur vi kan mildra och minska allergier, men kunskapen tas inte tillvara. Det saknas nationella riktlinjer för allergivården, det saknas kunskap i vården och det saknas specialistläkare. Det är dags för ett svenskt allergiprogram. Vi kan vända trenden – om den politiska viljan finns. 

Den finns i Finland. Här har de har infört ett nationellt allergiprogram. Ökad kunskap om att förebygga allergier har bidragit till att färre personer utvecklar allergier. Och de som ändå drabbats har fått bättre vård och behandlingar. Finland har lyckats bryta trenden med ökande allergier och överkänslighet. 

Även Sverige behöver en allergisatsning.

Så arbetar vi för ett friskare liv

Astma- och Allergiförbundet påverkar politiker och andra beslutsfattare på alla nivåer i samhället genom att sprida kunskap, förklara och argumentera.

Vi driver ett omfattande intressepolitiskt arbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Astma- och Allergiförbundet företräder våra medlemmar i en mängd olika sammanhang och i de frågor som är angelägna för människor med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet.

Debattartiklar

2024
2023

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2023:

Luftföroreningar tar liv – skärp reglerna

Aftonbladet debatt 19 juni

Vi kräver att kaféer och restauranger ska ha skriftlig information om allergener

Sydsvenskan och Helsingborgs dagblad 16 februari

Dags att uppdatera miljömål och gränsvärden för luftföroreningar

Aktuell hållbarhet 13 februari

2022
2020

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2020:

Låg kunskap om astma- och allergi skapar onödigt lidande
Dagens Samhälle, 31 augusti

Pollensäsongen slår hårt i coronakrisen
Aftonbladet, 27 mars 2020

Ge patienter med astma ökad rätt till behandling och uppföljning
Läkartidningen, 21 februari 2020

2019

Debattartiklar som Astma- och Allergiförbundet skrivit och publicerat under 2019:

Fler hundar kräver tydliga riktlinjer
Svenska Dagbladet, 29 december 2019

Skärp regelverket och fimpa röken i flerfamiljshus
Göteborgs-Posten,19 november 2019

Svenska folket vill satsa på medicinsk forskning
Dagens Samhälle, 13 november 2019

Ministern måste reformera kommunernas tillsyn
Altinget, 12 november 2019

Dags att lagstifta mot rökning från grannar
Aftonbladet, 25 augusti 2019

Nationella riktlinjer behövs
Dagens Medicin, 22 juli 2019

Hälsodata avgörande för bättre vård och färre vårdskador i Västra Götaland
Lerums Tidning,15 juli 2019

Nya tobakslagen – ett steg mot rökfritt land
Aftonbladet,1 juli 2019

Viktig tid skulle kunna sparas vid larm till 112
Svenska Dagbladet, 7 mars 2019

Krisen inom allergivården är katastrofal
Altinget, 21 februari 2019

Öka säkerheten för landets matallergiker
Dagens Samhälle, 4 januari 2019

Vi plågas av eksem – som vården missar
Aftonbladet, 2 januari 2019

Remissvar & skrivelser

2024

Remissvar

Boverkets förslag (extra remiss) till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö mm 2 april, 2024.

Remissvar

Utbildningsdepartementet – Uppföljning för utveckling,  ett hållbart system för samlad kunskap om villkoren för barn och elever med funktionsnedsättning i förskola och skola (SOU 2023:95), 7 maj 2024

2023

Skrivelse 

Till svenska EU-parlamentariker – viktigt inför omröstningen om uppdatering av luftkvalitetsdirektivet, 7 sept 2023.

Remissvar

Boverkets förslag till föreskrifter om skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö mm, 13 juni 2023

Remissvar

Klimat och Näringsdepartementet – omarbetat direktiv om luftkvalitet och renare luft i Europa, förslag från EU-kommissionen,
11 maj 2023.

Skrivelse

Skolverket – exempel på diskriminering av elever med allergi i skolan, 31 mars 2023

Skrivelse

Viktiga frågor inför förhandling av EU-direktiv som rör luftkvalitet, 28 februari 2023

Remissvar

Remiss Modellkoncept för nationell strategi för standardisering
inom samhällsbyggande 2023, Briab

2022

Remissvar

Miljödepartementet – Förslag som leder till transportsektorns klimatomställning 14 december 2022

Remissvar

Socialdepartementet – Ledarhundar (Ds 2022:16)

Skrivelse

Skärp avgasreningskraven vid fordonsbesiktning – skrivelse till utredare på Transportstyrelsen 17 oktober 2022

Skrivelse

Skärp avgasreningskraven vid fordonsbesiktning – skrivelse till trafikutskottets ledamöter 17 oktober 2022

Skrivelse

Ingen ska dö eller bli sjuk av smutsig luft – skrivelse till miljöutskottets ledamöter 14 oktober 2022

Remissvar

Vägen till ökad tillgänglighet – delaktighet, tidiga insatser och inom lagens ram (SOU 2022:22)

Remissvar

Rätt och lätt – ett förbättrat regelverk för VAB (SOU 2022:31)

Skrivelse

Ingen ska dö eller bli sjuk av smutsig luft – skrivelse till ledamöter i miljöutskottet 1 september 2022

Skrivelse

Ingen ska dö eller bli sjuk av smutsig luft – skrivelse till miljöminister Annika Strandhäll 1 september 2022

Remissvar

Miljödepartementet – ändringar i förordningen om klimatbonusbilar

Remissvar

FinansdepartementetSänk tröskeln till en god bostad SOU 2022:14

2021

Skrivelse
Synpunkter på parfymerad utställning vid Nordiska museet

Skrivelse

Remissvar på betänkandet VAB för vårdåtgärder i skolan (SOU 2021:41)

Skrivelse
Skrivelse angående KAAK:s nedläggning

Skrivelse
Blir det några pollenmätningar?  Tre miljoner pollenallergiker väntar på besked

Skrivelse
Certec – om upphandlingsstöd när det gäller allergi

Skrivelse
Miljödepartementet – skrivelse om miljöövervakning (pollenmätningar)

 

Remissvar
Finansdepartementet – Skärpt miljöstyrning i bonus-malus systemet

Remissvar
Finansdepartementet – remissvar om tillsyns- och byggsanktionsavgift

Remissvar
Finansdepartementet – remissvar om friytor för lek och utevistelse

2020

Skrivelse
Hälsoaspekter inför beslut om the Green Deal

Skrivelse
Förslag till Folkhälsomyndigheten om att inrätta ett coronaråd

Skrivelse
Angående förordning om viss sjukpenning i förebyggande syfte och viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Skrivelse
Skrivelse till Kulturdepartementet angående säkrande av pollenprognosernas framtid

 

Remissvar
Digifysiskt vårdval

Remissvar
Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i Drift

Remissvar
Modernare byggregler

Remissvar
Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Remissvar
Tillfälliga bestämmelser om förebyggande tillfällig föräldrapenning för ett barn som har varit allvarligt sjukt

Remissvar
Tillfälliga bestämmelser om viss smittbärarpenning med anledning av sjukdomen covid-19

Remissvar
God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem

2019

Skrivelse
Till kommittén för modernare byggregler om kontrollsystemet

Skrivelse
Till EU-kandidater – allergi som funktionsnedsättning

Skrivelse
Till folkhälsoministern, implementering nytt i tobakslagen

Skrivelse
Till bostadsministern om god inomhusmiljö

Skrivelse
Till Svensk Handel om tillgänglighet

Skrivelse
Till banker om tillgänglighet

Skrivelse
Till fastighetsägare om tillgänglighet och innemiljö

Skrivelse
Till VISITA om tillgänglighet

 

Remissvar
Livsmedelsverkets råd om bra måltider på sjukhus

Remissvar
Naturvårdsverkets rapport om utsläpp från vedeldning

Remissvar
Rekommendationer för specialkost i skola och förskola

Remissvar
Om framtidsval och karriärvägledning

Remissvar
Föreskrifter om arbetsplatsens utformning

Rapporter

2023

Rapporter som Astma- och Allergiförbundet tagit fram under 2023

Trygga Tuggan – ett friskt liv för alla med allergi börjar nu!

Atopiskt eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom 2023

En rapport från temaföreningen Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet. Rapporten är granskad av Maria Bradley, professor i dermatovenerologi vid Karolinska Institutet.

 

2022

Rapporter som Astma- och Allergiförbundet tagit fram under 2022

Atopiskt eksem – Sveriges gömda och glömda folksjukdom 2022

En rapport från temaföreningen Atopikerna och Astma- och Allergiförbundet. Rapporten är granskad av Maria Bradley, professor i dermatovenerologi vid Karolinska Institutet.

Astma- och allergirapporten – om vår tids vanligaste kroniska folksjukdomar
3 maj

2021

Rapporter som Astma- och Allergiförbundet tagit fram under 2021

Pollenrapport
10 mars

2020

Rapporter som Astma- och Allergiförbundet tagit fram under 2020

Pappor inte lika delaktiga i barnens vårdbesök
19 november

Astma- och allergirapporten
18 november

Till toppen av sidan