Vår historia

Astma- och Allergiförbundet grundades den 22 september 1956 av lokala allergiföreningar. Vid ett sammanträde på Hotell Hörnan i Uppsala beslöts att bilda ett riksförbund där Carl-Patric Ossbahr valdes till förbundets förste ordförande. Nedan hittar du mer detaljerad information om förbundets historia.

Förbundets mål formulerades i fem punkter:

  • Befrämjande av lokalföreningarnas verksamhet.
  • Bekämpande av astma och andra allergiska sjukdomar.
  • Befrämjande av allergologisk forskning.
  • Befrämjande av sjukhus- och konvalescentvård av allergiskt sjuka.
  • Understödjande av andra åtgärder i de allergiskt sjukas intressen.

1961

Förbundet byter namn till Riksförbundet mot allergi, som förkortas RmA. En Luciainsamling till förbundet genomförs och resulterar i 120 000 kronor.

1965

Riksförbundets första forskningsstipendier delas ut. Sju forskare och en nordisk kommitté får dela på 50 000 kronor.

1967

Förbundet ansluter sig till den samlade handikapprörelsen, HCK.

1969

Förbundet har nu 8 000 medlemmar i 83 lokala föreningar.

1970

Verksamheten med rekommenderade produkter startar.

1971

Ett barn- och familjeråd knutet till förbundsstyrelsen bildas. Problemen med heltäckningsmattor i skolor uppmärksammas.

1979

Förbundets rekreationsanläggning Fjällsätra i Undersåker drar igång verksamheten.

1980

Förbundet byter namn till Riksförbundet mot Astma- och Allergi. Forskaren SGO Johansson får mottaga RMA:s lilla nobelpris på 100 000 kronor.

1981

Förbundet firar 25-årsjubileum på Hässelby slott, samma år tillsätter förbundet ett yrkesallergiråd.

1985

Rikskampanjen ”Allergiker i samhället” genomförs. Denna informationskampanj ägnas till stor del åt yrkesallergier, boende, födoämnesallergi, astma och vård.

1986

Allergi 86, den första mässan någonsin som enbart handlar om allergi, genomförs. H M Drottning Silvia blir förbundets ständiga beskyddarinna och inviger Allergi 86 i Malmö. Förbundets kongress klubbar igenom organisationens första vårdpolitiska program. Flera av vårdfrågorna har man arbetat med under en längre tid, men att ha ett samlat dokument med alla de krav förbundet har kring vården är viktig.

1987 – 1989

En statlig allergiutredning med LO:s förre ordförande Gunnar Nilsson i spetsen genomförs. Utredningen bidrar till att lyfta fram allergiproblemen i samhället. Utredningen uppmärksammar särskilt inomhusmiljöns betydelse för människor med allergiska sjukdomar.

1989

Röda fjädern-kampanjen i samarbete med Lions resulterar i 62 miljoner insamlade kronor. Målet var att samla in femtio miljoner kronor. I sex veckor från den 16 oktober till den 26 november stod Radiohjälpens 90-konto öppet för röda fjädern-insamlingen. I kampanjen ingick ett stort lotteri, alla som köpte en lott fick en röd fjäder att fästa på jackan. Fjädern var inte som i tidigare kampanjer en naturfjäder, utan var denna gång konstgjord. Den 25 november var det dags för kampanjens avslutande tv-gala som hade Lennart Hyland och Kjell Lönnå som programledare.

1991

Förbundet inleder det treåriga projektet ”Allergikern i morgondagens samhälle”. Inom ramen för projektet engagerade sig förbundet i framväxten av allergikommittéer på kommunal nivå. När projektet inleddes fanns det cirka tjugo sådana allergikommittéer. Efter tre år hade antalet vuxit till över hundra stycken.

1992

Astmaåret genomförs i samarbete med Apoteketsbolaget.

1993

Hudåret genomförs i samarbete med Apoteketsbolaget.

1994

Dags för namnbyte igen, denna gång till Astma- och Allergiförbundet. Förbundets ungdomssektion bildar en egen organisation, Unga Allergiker.

1995

Allergiåret genomförs i samarbete med Folkhälsoinstitutet, Apoteksbolaget, Livsmedelsverket och Svenska läkarsällskapet. Allergitåget rullar runt i landet. Barnallergifonden startas.

1996

Förbundets allergianpassade vandrarhem Södergården står renoverad och klar att ta emot förbundets medlemmar. Jubileumsturné Allergi 96, en mässa för tre miljoner människor samt en husvagnsturné genomförs. Tanken med att denna gång använda husvagn var att täcka de områden där inte Allergitåget drog fram.

1998

Förbundets forskningsfond blir en egen juridisk enhet med en styrelse som självständigt ansvarar för verksamhet och ekonomi.

1999

Innemiljöåret genomförs.

2003

Barnallergiåret genomförs.

2004

Förbundets kongress antar en forskningspolicy som beskriver organisationens principiella hållning i frågor som berör forskning om de allergiska sjukdomarna.

2005

Sveriges riksdag beslutar om rökfritt på krogen. Äntligen! Ett stort framsteg för Astma- och Allergiförbundet.

2006

Förbundet uppmärksammar de vårdpolitiska frågorna inför valen i september. En plattform som pekar på behoven av en förbättrad vård för människor med allergiska sjukdomar används som underlag för arbetet nationellt, regionalt och lokalt.
Förbundet fyller femtio år. I samband med jubileet genomförs en stor satsning tillsammans med Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond för att öka stödet till allergiforskningen.

2013

Förbundet genomför ett Barnallergiår och inleder ett projekt för att utveckla verksamheter till stöd för familjer med svåra allergier.

2015

Socialstyrelsen fastställer nationella riktlinjer för astmavården. Förbundet tar initiativ till en ”parfymfri vecka” hösten 2015.

2016

Förbundet firar 60-årsjubileum med en fest på hotell Foresta på Lidingö i samband med förbundets kongress.

Till toppen av sidan