Vår historia

Astma- och Allergiförbundet grundades den 22 september 1956 av lokala allergiföreningar. Vid ett sammanträde på Hotell Hörnan i Uppsala beslöts att bilda ett riksförbund där Carl-Patric Ossbahr valdes till förbundets förste ordförande. Nedan hittar du mer information om förbundets historia.

Förbundets mål formulerades i fem punkter:

  • Befrämjande av lokalföreningarnas verksamhet.
  • Bekämpande av astma och andra allergiska sjukdomar.
  • Befrämjande av allergologisk forskning.
  • Befrämjande av sjukhus- och konvalescentvård av allergiskt sjuka.
  • Understödjande av andra åtgärder i de allergiskt sjukas intressen.

1956

Förbundet bildas 22 september 1956 som Riksförbundet mot astma och andra allergiska sjukdomar (RAAS) av 9 lokalföreningar; Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Borås, Skene, Jönköping-Huskvarna, Ulricehamn och Östersund. Medlemsavgiften sätts till 3 kr och till förbundsordförande väljs Carl-Patric Ossbahr.

1957-1959

En tidig verksamhet var bildandet av lokala damklubbar som ordnar basarer, fikaträffar, utflykter och handarbete bland annat.

19611962

Förbundet byter namn till Riksförbundet mot allergi, förkortat RmA. En Luciainsamling till förbundet genomförs och resulterar i 120 000 kronor. Svalan gör entré som ny logga genom en brevmärkestävling i medlemstidningen Allergia.

1965

Riksförbundets första forskningsstipendier delas ut. Sju forskare och en nordisk kommitté får dela på 50 000 kronor.

1967

Förbundet ansluter sig till den samlade handikapprörelsen, HCK. Den första föräldrasektionen bildas i Uppsala. En ny geografisk indelning införs i förbundet, från många små länsföreningar till åtta större regionala föreningar.

1969

Den första rekreationsanläggningen köps in, en gård i Ronneby (som förbundet har fram till 1978). Förbundet har nu 8 000 medlemmar i 83 lokala föreningar.

1970-tal

Verksamheten med rekommenderade produkter startar.

1971

Ett barn- och familjeråd knutet till förbundsstyrelsen bildas. Problemen med heltäckningsmattor i skolor uppmärksammas.

1976

Den allra första serien av allergivänliga kem-tekniska produkter såsom tvål, schampoo m.m. (Minirisk) tas fram i samarbete med konsumentföreningen (KF) och de andra skandinaviska Astma- och Allergiförbunden.

1979

Förbundets rekreationsanläggning Fjällsätra i Undersåker drar igång verksamheten.

1980

Förbundet byter namn till Riksförbundet mot Astma- och Allergi. Forskaren SGO Johansson får mottaga RMA:s lilla nobelpris på 100 000 kronor. Ungdomssektioner bildas för och av unga med astma-allergi.

1981

Förbundet firar 25-årsjubileum, samma år tillsätter förbundet ett yrkesallergiråd.

1985

Rikskampanjen ”Allergiker i samhället” genomförs. Denna informationskampanj ägnas till stor del åt yrkesallergier, boende, födoämnesallergi, astma och vård.

1986

Allergi 86, den första mässan någonsin som enbart handlar om allergi, genomförs. H M Drottning Silvia blir förbundets ständiga beskyddarinna och inviger Allergi 86 i Malmö. Förbundets kongress klubbar igenom organisationens första vårdpolitiska program.

1987 – 1989

En statlig allergiutredning med LO:s förre ordförande Gunnar Nilsson i spetsen genomförs. Utredningen bidrar till att lyfta fram allergiproblemen i samhället och uppmärksammar särskilt inomhusmiljöns betydelse för människor med allergiska sjukdomar.

1989

Röda fjädern-kampanjen i samarbete med Lions resulterar i 62 miljoner insamlade kronor. I kampanjen ingick ett stort lotteri, där alla som köpte en lott fick en röd fjäder att fästa på jackan. Den 25 november var det dags för kampanjens avslutande tv-gala som hade Lennart Hyland och Kjell Lönnå som programledare.

1991

Förbundet inleder det treåriga projektet ”Allergikern i morgondagens samhälle”. Inom ramen för projektet engagerade sig förbundet i framväxten av allergikommittéer på kommunal nivå. När projektet inleddes fanns det cirka tjugo sådana allergikommittéer. Efter tre år hade antalet vuxit till över hundra. Förbundet tar initiativ till och startar en europeisk federationen för nationella Astma- och Allergiförbund (EFA).

1992

Astmaåret genomförs i samarbete med Apoteksbolaget.

1993

Hudåret genomförs i samarbete med Apoteksbolaget.

1994

Dags för namnbyte igen, denna gång till Astma- och Allergiförbundet. Förbundets ungdomssektion bildar en egen organisation, Unga Allergiker.

1995

Allergiåret genomförs i samarbete med Folkhälsoinstitutet, Apoteksbolaget, Livsmedelsverket och Svenska Läkarsällskapet. Allergitåget rullar runt i landet. Barnallergifonden, nu Barnfonden Svalan, startas.

1996

Förbundets allergianpassade vandrarhem Södergården står renoverad och klar att ta emot förbundets medlemmar. Jubileumsturné Allergi 96, en mässa för tre miljoner människor samt en husvagnsturné, likt Allergitåget, genomförs.

1998

Förbundets forskningsfond blir en egen juridisk enhet med en styrelse som självständigt ansvarar för verksamhet och ekonomi.

1999

Innemiljöåret genomförs.

2003

Barnallergiåret genomförs och i slutet av året blir vi 30.000 medlemmar, högsta medlemsantalet någonsin.

2004

Förbundets kongress antar en forskningspolicy som beskriver organisationens principiella hållning i frågor som berör forskning om de allergiska sjukdomarna.

2005

Sveriges riksdag beslutar om rökfritt på krogen. Äntligen! Ett stort framsteg för Astma- och Allergiförbundet.

2006

Förbundet fyller 50 år. I samband med jubileet genomförs en stor satsning tillsammans med Stiftelsen Astma- och Allergiförbundets forskningsfond för att öka stödet till allergiforskningen.

2013

Förbundet genomför ett Barnallergiår och inleder ett projekt för att utveckla verksamheter till stöd för familjer med svåra allergier.

2015

Socialstyrelsen fastställer nationella riktlinjer för astmavården. Förbundet tar initiativ till en ”parfymfri vecka” hösten 2015.

2016

Förbundet firar 60-årsjubileum med en fest i samband med förbundets kongress.

2018

Projektet Bra mat för alla startar och en årligt Atopisk Dermatit-dag initieras i september. Förbundet börjar samarbeta med Astma- och allergiförbunden i Norge och Danmark och lanserar den nordiska märkningen Asthma Allergy Nordic.

2019

Nya tobakslagen träder i kraft vilket innebär att det blir rökfritt på flera offentliga platser, däribland uteserveringar, tågperronger och busshållplatser.

2020

Förbundet vinner priset Årets Patientföreträdare för arbetet med ny tobakslag. Den nordiska märkningen Asthma Allergy Nordic fasas in mer och mer.

Till toppen av sidan