Arbetet med agendan under 2016 och 2017

Ledningsgruppen för Bra mat för alla, bestående av Astma- och Allergiförbundet, Centrum för allergiforskning och Livsmedelsföretagen driver arbetet vidare med att genomföra agendan. Socialdepartementet och Näringsdepartementet har uppvaktats. Utbildningsdepartementet ska uppvaktas. Målet är att få fram långsiktiga politiska pengar till ett nationellt centrum för födoämnesöverkänslighet.

 

Pengar har sökts för ett 3-årigt projekt från Allmänna Arvsfonden. Sökande är Astma- och Allergiförbundet, Centrum för allergiforskning och Livsmedelsföretagen. Syftet med projektet är att genomföra agendan samt att starta upp ett nationellt centrum för födoämnesöverkänslighet. Besked väntas från Allmänna Arvsfonden senast i maj 2017.

 

 

15 april 2016

Referensgruppssymposium på Karolinska Institutet

Syftet med symposiet var att samla den breda referensgruppen i projektet ”Bra mat för alla” samt att tillsammans arbeta fram tydligare strategier inom ramen för agendan. Runt 40 personer deltog under dagen som bjöd på föreläsningar, gruppdiskussioner och avslutades med en paneldebatt. De tre nyckelområden som har lyfts fram i agendan genomsyrade dagens program:

 

Från molekyl till människa – Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och förebyggande strategier
Från jord till bord – God, näringsriktig och säker mat med avseende på födoämnesöverkänslighet.
Från papper till praktik – Förbättrad livskvalitet genom kunskapsöverföring

 

Ledningsgruppen ”Bra mat för alla”:

Sven-Erik Dahlén, Föreståndare – Centrum för Allergiforskning, KI
Gunilla Hedlin, Föreståndare för klinisk verksamhet – Centrum för Allergiforskning, KI
Rikard Åsgård, Projektledare – Astma- och Allergiförbundet
Ulf Brändström, Generalsekreterare – Astma- och Allergiförbundet
Elisabet Rytter, Ansvarig forskning och nutrition – Livsmedelsföretagen

 

Föreläsningar

Diagnos och behandling av matallergier

Magnus Wickman; Professor, IMM, KI; Överläkare, barn- och ungdomsallergologi, SÖS.

Kontakta Magnus på magnus.wickman@ki.se för att få en förkortad version av föreläsningen.

 

Förbättrade behandlingar, diagnostiska metoder och preventiva strategier Magnus Wickman utfrågas av Rikard Åsgård, Fil Dr, Projektledare, Ombudsman, Astma- och Allergiförbundet.

 

Korvar fria från laktos, gluten, ägg, soja-, mjölk- och ärtprotein

Mathias Grennard, Produktchef korv, Atria.

 

Kommunikation om och förebyggande arbete mot oönskade allergener

Anders Nilsson, Fil Dr, Lead Assessor, matansvarig, LRQA.

 

God, näringsriktig och säker mat med avseende på allergi och överkänslighet

Ulrika Ehrhardt, Leg Apotekare, Ansvarig livsmedelslagstiftning, Livsmedelsföretagen.

 

Information och kunskapsöverföring inom Allergicentrum Stockholm

Gunilla Hedlin, Överläkare barnallergologi, Astrid Lindgrens barnsjukhus; Professor och föreståndare för klinisk verksamhet, Centrum för Allergiforskning, KI.

 

Digital spridning av kunskap i praktiken

Åsa Uhlin, Medibas, se PDF nedan.

 

Förbättrad livskvalitet genom kunskapsspridning

Sven-Erik Dahlén, M.D., Professor, Föreståndare, Centrum för Allergiforskning, KI.

 

Slutsatser

Diskussioner hölls inom områdesgrupperna ”Från molekyl till människa”, ”Från jord till bord” och ”Från papper till praktik”. Här kom grupperna fram till slutsatser som sedan presenterades för hela gruppen.

 

Från molekyl till människa

Från jord till bord

Från papper till praktik

 

Paneldebatt

Till sist hölls en paneldebatt där strategiskt viktiga parter diskuterade hur vi tillsammans kan arbeta för att skapa ett nationellt centrum för matallergi och i slutändan förbättra livskvaliteten för personer med födoämnesallergi eller annan överkänslighet för mat.

 

En sammanfattning av det som sades i paneldebatten hittar du här.

14 januari 2016

Release av agendan

Ett symposium hölls på Jernkontoret i Stockholm där agendan ”Bra mat för alla släpptes”. Goda exempel som belyste delar av agendan presenterades genom föreläsningar. De parter som föreläsarna representerar, med flera, kommer att fortsätta fungera som referensgrupp i ett fortsatt arbete med visionen i agendan; att skapa ett nationellt samordnande centrum för matallergier.

En ledningsgrupp bestående av representanter för Centrum för Allergiforskning på Karolinska Institutet, Astma- och Allergiförbundet och Livsmedelsföretagen kommer att hålla i det fortsatta arbetet. Arbetet kommer bestå av att göra politiska uppvaktningar och söka pengar till ett nationellt centrum samt projekt som kan drivas i centrumets anda. Alla parter i den breda referensgruppen kommer att delta i det samarbetet.

 

Mer information

Översikt

Presskonferens

Föreläsning – Gunilla Hedlin

Föreläsning – Jenny van Odijk

Föreläsning – Martin Clarstedt

Föreläsning – Rikard Åsgård

Föreläsning – Inger Kull

Föreläsning – Emma Grönlund

Föreläsning – Ylva Sjögren Bolin, Livsmedelsverket

Intervju i Sveriges Radio (15 min in i inslaget)

Debattartikel Svenska Dagbladet

Stng

Var med och gör skillnad du också!

HALVA PRISET UNDER SOMMAREN!
Bli medlem nu för bara 100 kr.
Hjälp oss göra skillnad, bli medlem i dag.