Vanliga frågor om kvalsterallergi

Här är de vanligaste frågorna om symtom och behandling av kvalsterallergi.

Vad är kvalster och vad orsakar allergi?

Kvalster är små osynliga spindeldjur (mindre än 0,3mm) som äter bland annat hudavskrap och finns framför allt i våra sängar där luftfuktigheten och temperaturen även är optimal för deras tillväxt. Allergenet (enzym) finns framför allt i kvalstrens små avföringspartiklar och kan utlösa besvär även om själva kvalstren dör eller försvinner.

Kvalster dör inom två dygn vid temperatur på -18°C (som finns i frysen), men eftersom allergenen finns kvar efter frysning så det är ingen lämplig saneringsåtgärd.

Hur ofta bör man tvätta lakan, kudde, täcke mm?

Alla sängkläder behöver gå att tvätta i minst 60 °C helst i en timme. För att få bort allergen är det viktigt att sängkläderna även sköljs ordentligt. Lakan bör tvättas var fjortonde dag och övriga textilier som kudde, täcke, filtar, överkast och mjukisdjur varannan månad.

Spelar material i kudde/täcke och typ av säng någon roll för kvalstertillväxt?

Forskning har visat att man inte kan rekommendera en speciell typ av säng framför en annan (exempelvis med ribbotten och polyetermadrass eller resårmadrass) för personer med kvalsterallergi. Studier har även visat att med mycket tätt vävda tyger i exempelvis ett madrasskydd, kan man minska risken för kvalsterväxt i madrassen.

Däremot spelar inte materialet i kuddar och täcken (dun eller syntet) någon större roll för kvalstertillväxten utan troligen handlar det mer om livsstil, exempelvis hur ofta man tvättar sängkläderna och luftfuktigheten i bostaden. För dem som redan utvecklat kvalsterallergi bör man dock rekommendera att kudde och täcke ska vara tvättbara och att tyget skall hålla i upprepade tvättar utan att porstorleken mellan trådarna i väven ökar.