Astma är en luftvägssjukdom som orsakas av en kronisk inflammation i luftrörens slemhinna. Det ger tung och svår andning samt kan ge hosta. Andra vanligt förekommande symtom är andnöd, pipande ljud vid andning, långvarig hosta (speciellt vid förkylning) och andnöd eller hosta vid fysisk ansträngning.

Var tionde svensk har astma

I Sverige uppskattas ungefär tio procent av befolkningen leva med astma, vilket gör att den klassas som en folksjukdom. Ungefär hälften av de som har astma upplever lindriga symtom, men sjukdomen kan även ge livshotande andningssymtom, så det är viktigt att få rätt behandling.

Olika typer av astma

Astma drabbar människor i alla åldrar och kan grupperas på olika sätt men det gemensamma är en inflammation i luftvägarna. Den vanligaste indelningen är allergisk och icke allergisk astma. Rök, starka dofter, fysisk ansträngning och kall luft kan utlösa besvären hos alla typer av astma.

Den allergiska astman börjar ofta redan när man är barn och utlöses även av allergier mot exempelvis pollen, kvalster, mögel eller pälsdjur. Att veta om en person med astma också är allergisk är viktigt för att kunna anpassa omgivningen. 

Astma kan också delas in efter vilken sorts inflammation i luftvägarna som orsakar den. Det kan ha betydelse för vilken behandling som är effektivast.

Viktigt vid behandling av astma

 • Vänd dig till din vårdcentral eller ring 1177 Vårdguiden om du behöver individuella råd om behandling.
 • Det finns olika former av astma, vilket man måste ta hänsyn till i behandlingen.
 • Det är viktigt att identifiera och eliminera utlösande faktorer (till exempel allergen och tobak).
 • Behandlingsmålet ska alltid vara att få full kontroll över sin astma.
 • Alla med astma bör ha en individuell behandlingsplan för att följa upp sjukdomen och behandla den på rätt sätt.
 • Astma vid graviditet och amning kräver oftast inte annan behandling än hos icke-gravida astmatiker.

Träning och astma

Ökad livskvalitet med träning

Forskningen visar att personer med astma som tränar kondition och styrka förbättrar sin fysiska kapacitet och livskvalitet samtidigt som de får mindre astmasymtom och färre försämringsperioder. De får också mindre ansträngningsutlösta andningsbesvär i vardagslivet och många kan minska dosen inhalationsteroider.

Om astma - Man i träningskläder som använder astmainhalator

Många personer som har astma upplever andningsbesvär i samband med fysisk ansträngning (ansträngningsutlöst astma). Besvären kommer vanligtvis efter 5 – 10 minuters ansträngning, men kan också uppkomma efter ansträngningens slut. Fysisk aktivitet i kall väderlek kan förvärra de ansträngningsutlösta andningsbesvären.

Att uppleva ansträngningsutlösta andningsbesvär kan innebära att man sänker sin dagliga aktivitetsnivå, minskar sin träningsmängd eller helt och hållet slutar träna. Det får ofta negativa konsekvenser eftersom kondition, hälsa och livskvalitet försämras. De ansträngningsutlösta andningsbesvären kan minskas genom anti-inflammatorisk behandling, d v s  att ta inhalationssteroider regelbundet och att ta luftrörsvidgande läkemedel innan ansträngningen. Av den personliga behandlingsplanen bör det framgå hur man ska göra. 

Elitidrottare i konditionsidrotter har en förhöjd risk att utveckla astma eftersom den frekventa träningen (upp till 4–6 timmar dagligen) med hög ventilationsnivå kan skada luftvägsslemhinnan och ge luftvägsinflammation. 

Träningsråd

 • Var rätt behandlad. Se till att du får en skriftlig personlig behandlingsplan där det framgår hur du ska medicinera i samband med träning, vid försämringsperioder, osv.
 • Välj en aktivitet/träningsform som passar för dig. Det är den träning som blir av som har effekt. Du som har astma kan följa de allmänna rekommendationerna om fysisk aktivitet från Folkhälsomyndigheten. För en vuxen innebär det att vara fysiskt aktiv minst 150 min per vecka.
 • Värm upp ordentligt. Att genomföra en långsamt stegrad uppvärmning eller värma upp i intervaller minskar risken för andningsproblemen. 
 • Om träning sker i kall väderlek så rekommenderas värmeväxlare som minskar inandningen av kall och torr luft och därmed ansträngningsutlösta andningsbesvär.
 • Om du har svårt att komma igång att träna eller är orolig så be om hjälp från sjukgymnast. För dig med astma är träning extra viktigt.

Astma- och allergirapporten – en kunskapsöversikt

I Astma- och allergirapporten har vi samlat grundläggande kunskap om sjukdomarna och hur de diagnostiseras och behandlas. Här finns statistiken och bakgrundsinformationen, forskningen och de hälsoekonomiska perspektiven.

I rapporten redogör vi för läget inom svensk astma- och allergivård – och medlemmarnas syn på den vård de får. Till sist presenterar vi ett antal områden där vi anser att vården bör höja målsättningen inom diagnostik, behandling och uppföljning.

Publicerad den: 16 december 2020

Uppdaterad den: 8 juli 2022

Till toppen av sidan

Anna-Karin Klomp

Intressepolitisk handläggare vårdpolitik

Kontakt

[email protected]