Om oss

Sedan starten 1956 har vi arbetat för att människor med allergi och astma ska få ett friskare, bättre och tryggare liv. För att livet kan förbättras för den som lever med astma och allergi, det vet vi. Vårt mål är att vården ska bli bättre och mer jämlik och att skolor, restauranger och andra offentliga miljöer ska bli tillgängliga för alla. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra!

I Sverige finns drygt tre miljoner människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Med deras bästa för ögonen arbetar vi med att öka engagemanget för astma- och allergifrågor i samhället. Det gör vi genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och finansiera forskning på området. Vårt arbete har på senare år bland annat bidragit till skärpningar av tobakslagen, att nickel förbjudits i mynt och smycken samt märkning av allergivänliga produkter.

Astma- och Allergiförbundet är en demokratiskt styrd medlemsorganisation med 85 lokalföreningar och 15 regionala föreningar runt om i landet. Här samlas människor med astma och allergisjukdomar samt anhöriga för att stötta och hjälpa varandra och för att påverka vårt samhälle på regional och lokal nivå.
 
Både de lokala och regionala föreningarna är självständiga och har egna styrelser som väljs på föreningarnas årsmöte. Genom att delta i allergiföreningens aktiviteter träffar du andra i samma situation som du själv. Där kan du lära dig mer om din egen och andras allergisjukdomar.

Mikaela Odemyr

”Att gå med i förbundet när mina barn var små och hade fått sina diagnoser astma och allergi, var som att få en andra familj. Jag önskar att alla som lever med allergisjukdomar ser fördelen med att vara med. Då blir vår röst starkare och tillsammans kan vi göra skillnad.”

Mikaela Odemyr
Förbundsordförande

Till toppen av sidan