Om oss

Sedan starten 1956 har vi arbetat för att människor med allergi och astma ska få ett friskare, bättre och tryggare liv. För att livet kan förbättras för den som lever med astma och allergi, det vet vi. Vårt mål är att vården ska bli bättre och mer jämlik och att skolor, restauranger och andra offentliga miljöer ska bli tillgängliga för alla. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra!

I Sverige finns drygt tre miljoner människor med astma, allergi eller annan överkänslighet. Med deras bästa för ögonen arbetar vi med att öka engagemanget för astma- och allergifrågor i samhället. Det gör vi genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och finansiera forskning på området. Vårt arbete har på senare år bland annat bidragit till skärpningar av tobakslagen, att nickel förbjudits i mynt och smycken samt märkning av allergivänliga produkter.

Astma- och Allergiförbundet är en demokratiskt styrd medlemsorganisation med 85 lokalföreningar och 15 regionala föreningar runt om i landet. Här samlas människor med astma och allergisjukdomar samt anhöriga för att stötta och hjälpa varandra och för att påverka vårt samhälle på regional och lokal nivå.
 
Både de lokala och regionala föreningarna är självständiga och har egna styrelser som väljs på föreningarnas årsmöte. Genom att delta i allergiföreningens aktiviteter träffar du andra i samma situation som du själv. Där kan du lära dig mer om din egen och andras allergisjukdomar.

”Det viktigaste har varit alla möten med andra, både barn och vuxna som levt med samma vardagsutmaningar som vår familj”

– Jag önskar att alla ska få samma möjlighet till stöd och tänker att här gör ett medlemskap hos Astma- och Allergiförbundet skillnad. Det har gjort stor skillnad för oss.

Maritha Sedvallsson
Förbundsordförande

Till toppen av sidan