Din förening

Vill du möta andra i samma situation och lära dig mer om allergisjukdomar? Då ska du engagera dig i någon av våra lokala eller regionala föreningar.

Det finns idag 15 regionala och 85 lokala föreningar och med föreningens stöd blir det lättare att påverka beslutsfattare och andra i din omgivning. Det är medlemmarnas intresse som är grunden i allt vi gör på Astma- och Allergiförbundet. Aktiviteterna i din lokala allergiförening bestäms av just den föreningens medlemmar. Det är därför som aktiviteterna kan skilja sig från förening till förening. Förutom lokala föreningar finns även regionala allergiföreningar. De samordnar aktiviteterna i länet (ibland inom flera län) och har oftast kontakten med sjukvårdsregionen.
 
Det finns föreningar över hela landet men om det inte finns någon i din närhet kan du alltid kontakta förbundets kansli som kan hjälpa dig.

- Syftet är en säkrare och mer inkluderande skoltid för barn med allergisjukdom

”Min bästa arbetsvecka är när vi har läger för barn, det är så tacksamt att ge barn som annars har en tuff vardag minnen för livet”

– Som anställd i regionförening får jag arbeta med att skapa bättre livskvalitet för personer med astma och allergi genom påverkansarbete för bättre vård och tillgänglighet i samhället och genom att sprida kunskap om livet med allergisjukdom.

Anette Torvidsson Eriksson
Ombudsman, region mellannorrland

Till toppen av sidan

Om Förbundet

Sedan starten 1956 har vi arbetat för att människor med allergi och astma ska få ett friskare, bättre och tryggare liv. Vårt mål är att vården ska bli bättre och mer jämlik och att skolor, restauranger och andra offentliga miljöer ska bli tillgängliga för alla. Ju fler vi är, desto större skillnad kan vi göra!
Läs mer