Rekommenderade produkter

Astma- och Allergiförbundet grundades 1956 och sedan 1970 har vi satt vårt märke på produkter vi rekommenderar. Det gör vi för att förenkla livet för dig med astma, allergi eller annan överkänslighet i din vardag. Det ska vara lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt.

Här kan du söka bland alla produkter som Astma- och Allergiförbundet har granskat och rekommenderar.

Bygg och renovering

Målarfärg

Hushållsmaskiner

Hygien

Balsam

Barn och baby

Desinfektionsmedel

Handskar

Hårstyling

Hudvård

Hushålls- och toapapper

Kosmetik

Shampoo

Tvål

Vård

Sängar och tillbehör

Sanitet

Städ och tvätt

Disk- och diskmaskinsmedel

Rengöringsmedel

Skölj- och fläckborttagningsmedel

Tvättmedel

Till toppen av sidan

Vår märkning – ett enklare val

Astma- och Allergiförbundet grundades 1956 och sedan 1970 har vi satt vårt märke på produkter vi rekommenderar. Det gör vi för att förenkla livet för dig med astma, allergi eller annan överkänslighet i din vardag. Det ska vara lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt.

Sedan 2018 samarbetar vi med Astma- och allergiförbunden i Norge och Danmark via det nya märket Asthma Allergy Nordic. Samarbetet mellan de tre förbunden ger konsumenten ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom Norden stärker också vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för dig med astma, allergi och annan överkänslighet.

Varför välja en rekommenderad produkt?

När du ser vår logo på en produkt kan du känna dig säker på att den inte innehåller parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Produkter med vår logo är bra ur allergisynpunkt, men är självklart bra även för andra som vill undvika parfym och allergener.

En fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Om märkningen

Svalan blir Asthma Allergy Nordic
Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Om nordisk märkning

Under 2018 lanserade Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark en gemensam nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic. Den nordiska rekommendationen av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

De produkter som är rekommenderade av den nordiska märkningen är märkta med Asthma Allergy Nordics logga. Samarbetet mellan de tre förbunden ger konsumenten ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom norden stärker vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för den med astma, allergi och annan överkänslighet. Läs mer på Asthma Allergy Nordics hemsida.

Vad tänker vi på när vi märker produkter med Asthma Allergy Nordic?

Nedan följer en beskrivning av vad vi tänker på när vi sätter den nordiska märkningen på en produkt. Denna information går självklart även bra för dig att ha i bakhuvudet när du ska ut och handla.

Vad vi tänker på när vi märker produkter

Målarfärg

Våra kriterier för målarfärg är under utarbetning och kan ej ansökas till för rekommendation innan kriterierna är framtagna. Vi hoppas att ni har överseende med detta och välkomnar er att söka då de nya kriterierna är klara under 2021.

Kemisk-tekniska produkter

Granskning av kemisk-tekniska produkter är fördelat mellan Astma- och Allergiförbundet i Sverige och Danmark.

Sverige

Sverige ansvarar för granskningen av produkter inom tvätt och rengöring och tar främst sikte på tre punkter:

 • Produkten ska vara parfymfri.
 • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. I det ena fallet rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. I det andra fallet handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
 • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criteria in English here.

Danmark

Danmark ansvarar för granskningen av produkterna som ingår i produktgrupperna; personlig hygien, våtservetter, blöjor och andra vävda material för hygienanvändning.

Vill du läsa mer om hur granskningen går till av dessa produktkategorier kan du besöka deras hemsida här.

Dammsugare

Granskning av dammsugare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

För personer med allergi och annan överkänslighet är det viktigt att dammsugare tar upp och avskiljer även riktigt små partiklar som annars riskerar irritera luftvägar och slemhinnor. Dammsugare, som är försedda med filter kan rena utblåsluften så att denna innehåller mindre antal partiklar än omgivningsluften. När dammet väl samlats upp vill vi inte att det sprids ut igen. Därför är det viktigt med ett bra filtersystem i en tät dammsugare så att damm inte läcker ut vid byte av påse och filter.

De dammsugare som märks med den nordiska märkningen ska enligt kriterierna klara av att avskilja partiklar i storleken 0,3-0,5 mikrometer. I övrigt har granskningsrådet utarbetat kriterier utifrån följande huvudpunkter:

 • Dammupptagningsförmåga
 • Dammsugarsystemets täthet
 • Filtereffektivitet
 • Hantering vid filterbyte/rengöring

Dammsugarna ska självklart även vara godkända ur elsäkerhetssynpunkt.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här. Criterias in English here.

Sängar och bäddmadrasser

Granskning av sängar och bäddmadrasser sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

De kriterier som är framtagna fokuserar på sängar och bäddmadrasser för att de ska vara lämpliga för personer med allergisjukdom. Vid inköp bör du som konsument se på både säng och bäddmadrass som är rekommenderade av oss för att säkerställa den totala lämpligheten.

Ett utav de viktigaste kraven är tygets täthet. Detta med anledning av att högre tätheten på det omgivande tyget innebär mindre risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet och därmed orsakar allergisk reaktion. Sammanställningen av krav beskriver hur tillverkare kan optimera sina produkter genom att anpassa sängens konstruktion, använda en tät omgivande tygstruktur, se till att produkterna har en god tvättbarhet samt begränsa användningen av kemikalier vid tillverkning.

Några av kriterierna som måste vara uppfyllda är:

 • Madrassens överdrag ska vara avtagbar och tvättbar i 60 grader C.
 • Tyg och stoppningsmaterial ska vara ofärgade.
 • Sängen och bäddmadrassen ska vara fri från aktivt tillförda kemikalier som kan ge allergiska reaktioner.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

 

Kuddar och täcken

Granskning av kuddar och täcken sker av Astma- och Allergiförbundet i Norge.

Vill du läsa mer om hur granskningen går till kan du besöka deras hemsida här.

Luftrenare

Granskning av luftrenare sker av Astma- och Allergiförbundet i Sverige.

Vi rekommenderar i första hand personer med allergisjukdom att bostaden är fri från fukt- och mögelskador, har god ventilation och att den städas väl och regelbundet. Om någon i familjen har pälsdjursallergi rekommenderas ett djurfritt hem. En luftrenare kan vara ett komplement som renar inomhusluften från partiklar som exempelvis pollen om den luft som kommer in inte kan filtreras. I de flesta fall handlar det om någon form av partikel men det finns tillfällen då man även vill ta bort någon form av gas. Astma- och Allergiförbundets arbete med granskning och rekommendation av luftrenare gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. Jonisering fritt i rum tillåts därför ej. Det finns olika partikelfilter beroende på vilken storlek av partikel man önskar ta bort samt vilken avskiljningsgrad man eftersträvar.

Granskningsrådet ställer höga krav på luftrenare, något som resulterar i många kriterier som behöver uppfyllas. Bland annat ska luftflödet och avskiljningsgraden uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Ljudvolymen får inte heller överstiga 30 decibel och dessutom ska alla beröringsytor på en luftrenare ska testat för nickelförekomst.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Om Svalanmärkningen

Förbundets rekommendation av produkter ska ses som en vägledning för konsumenten i sökandet efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Sedan mitten av 1970-talet har Astma- och Allergiförbundet utvecklat sin verksamhet för produktrekommendationer. Syftet är att medlemmarna ska känna sig hjälpta i sitt val av produkter.

De Svalanmärkta produkterna är märkta med förbundets namn och märke. Produkterna är fria från parfymämnen och innehåller heller inte allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns några kända, medicinska rapporterade fall. En fullständig garanti kan inte ges att en produkt inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Enstaka människor kan vara så känsliga att de ändå reagerar på produkten.

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Vad tänker vi på när vi Svalanmärker produkter?

Här kan du se vad vi på Astma- och Allergiförbundet tänker på när vi sätter Svalanmärkningen på en produkt. Denna information går självklart även bra för dig att ha i bakhuvudet när du ska ut och handla.

Hur vi tänker när vi Svalanmärker produkter

Målarfärg

Våra kriterier för målarfärg är under utarbetning och kan ej ansökas till för rekommendation innan kriterierna är framtagna. Vi hoppas att ni har överseende med detta och välkomnar er att söka då de nya kriterierna är klara under 2021.

Kemisk-tekniska produkter

I det kemisk-tekniska området ingår bland annat tvål, schampo, krämer och tvättmedel. Svalanmärkningen tar främst sikte på tre punkter.

 • Produkten ska vara parfymfri.
 • Produkten ska vara fri från allergiframkallande ämnen, så kallade allergener. I detta fall är två olika typer av allergier aktuella. I det ena fallet rör det sig om allergi som kan leda till astma, hösnuva, nässelfeber, födoämnesallergi och/eller anafylaktisk chock. I det andra fallet handlar det om kontaktallergen, ämnen som vid direkt kontakt med huden framkallar allergiskt kontakteksem.
 • Produkten ska vara fri från irriterande ämnen. En produkt får inte innehålla irriterande ämnen i sådana mängder att de har visat sig ge eller bidra till försämringar för människor med allergi och annan överkänslighet.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.Criteria in English here.

Dammsugare

För personer med allergi och annan överkänslighet är det viktigt att dammsugare tar upp och avskiljer även riktigt små partiklar som annars riskerar irritera luftvägar och slemhinnor. Dammsugare, som är försedda med filter kan rena utblåsluften så att denna innehåller mindre antal partiklar än omgivningsluften. När dammet väl samlats upp vill vi inte att det sprids ut igen. Därför är det viktigt med ett bra filtersystem i en tät dammsugare så att damm inte läcker ut vid byte av påse och filter.

De dammsugare som märks med Svalan ska enligt kriterierna klara av att avskilja partiklar i storleken 0,3-0,5 mikrometer. I övrigt har granskningsrådet utarbetat kriterier utifrån följande huvudpunkter:

 

 • Dammupptagningsförmåga
 • Dammsugarsystemets täthet
 • Filtereffektivitet
 • Hantering vid filterbyte/rengöring

 

Dammsugarna ska självklart även vara godkända ur elsäkerhetssynpunkt.

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.  Criteria in English here.

Sängar och bäddmadrasser

Astma- och Allergiförbundets granskningsråd har tagit fram kriterier som fokuserar på sängar och bäddmadrasser för att de ska vara lämpliga för personer med allergisjukdom. Vid inköp bör du som konsument se på både säng och bäddmadrass som är rekommenderade av oss för att säkerställa den totala lämpligheten.

Ett utav de viktigaste kraven är tygets täthet. Detta med anledning av att högre tätheten på det omgivande tyget innebär mindre risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet och därmed orsakar allergisk reaktion. Sammanställningen av krav beskriver hur tillverkare kan optimera sina produkter genom att anpassa sängens konstruktion, använda en tät omgivande tygstruktur, se till att produkterna har en god tvättbarhet samt begränsa användningen av kemikalier vid tillverkning.

Några av kriterierna som måste vara uppfyllda är:

 

 • Madrassens överdrag ska vara avtagbar och tvättbar i 60 grader C.
 • Tyg och stoppningsmaterial ska vara ofärgade.
 • Sängen och bäddmadrassen ska vara fri från aktivt tillförda kemikalier som kan ge allergiska reaktioner.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Kuddar och täcken

Precis som i rekommendationen för sängar och bäddmadrasser är tygtätheten en av de viktigaste punkterna även här. Kvalster orsakar nämligen en tredjedel av all allergisk astma och allergisk ”året runt-snuva” och undersökningar har visat att tygets täthet har stor betydelse för lätt kvalster tar sig in i tyget. Ju tätare det omgivande tyget är desto mindre är risken för att kvalster tar sig in i fyllnadsmaterialet.

 

Astma- och Allergiförbundets granskningsråd ställer höga krav på tygtäthet samt att denna täthet förblir oförändrad trots upprepade tvättar. Det är självklart även viktigt att kuddar och täcken ska vara ofärgade.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Luftrenare

Vi rekommenderar i första hand personer med allergisjukdom att bostaden är fri från fukt- och mögelskador, har god ventilation och att den städas väl och regelbundet. Om någon i familjen har pälsdjursallergi rekommenderas ett djurfritt hem. En luftrenare kan vara ett komplement som renar inomhusluften från partiklar som exempelvis pollen om den luft som kommer in inte kan filtreras. I de flesta fall handlar det om någon form av partikel men det finns tillfällen då man även vill ta bort någon form av gas. Astma- och Allergiförbundets arbete med granskning och rekommendation av luftrenare gäller enbart luftrenare som omsätter luften och där avskiljning av partiklar sker kontrollerat i någon form av filter. Jonisering fritt i rum tillåts därför ej. Det finns olika partikelfilter beroende på vilken storlek av partikel man önskar ta bort samt vilken avskiljningsgrad man eftersträvar.

 

Granskningsrådet ställer höga krav på luftrenare, något som resulterar i många kriterier som behöver uppfyllas. Bland annat ska luftflödet och avskiljningsgraden uppnå tillräckliga nivåer för att bidra till en hög reningseffekt av luften. Ljudvolymen får inte heller överstiga 30 decibel och dessutom ska alla beröringsytor på en luftrenare vara testade för nickelförekomst.

 

Du hittar en mer detaljerad lista över kriterier som ska vara uppfyllda här.

Frågor och svar om vår märkning

Här har vi besvarat de vanligaste frågorna om vår märkning, med speciellt fokus på den övergång som just nu pågår från Svalan till Asthma Allergy Nordic.

Hittar du inget svar på din fråga? Välkommen att kontakta oss via e-post:

Vanliga frågor och svar

Jag brukar använda produkter som har er svala, med texten ”Rekommenderad av Astma- och Allergiförbundet” på. Nu hittar jag den inte i min butik längre. Har ni slutat att rekommendera produkter?

Nej då, vi granskar och rekommenderar fortfarande produkter inom en mängd områden. Men sedan 2018 samarbetar vi med Astma- och allergiförbunden i Norge och Danmark via det nya märket Asthma Allergy Nordic. Den nya symbolen ser alltså lite annorlunda ut, men det är i allt väsentligt samma hårda vetenskapliga krav som ställs. Samarbetet mellan de tre förbunden ger dig som konsument ett större utbud att välja mellan, även över landsgränserna. Det gemensamma arbetet inom Norden är vår kraft att påverka industrierna till att producera bättre produkter för dig med astma, allergi och annan överkänslighet.

Förvinner Svalanmärkningen helt nu?

Ja, på sikt. Nu går allt fler företag över till den nya märkningen, men det finns en övergångsperiod, som ser lite olika ut för olika företag. Några företag kanske behöver mer tid för att ändra sin produktionsprocess, vilket kan behövas när kriterierna kan se lite annorlunda ut i den nya märkningen, eftersom det är flera märkningar som slås ihop till en. Vår intention är att fasa ut Svalan under 2021.

Varför går ni över till Asthma Allergy Nordic?

Norden är en liten marknad och att ha tre olika märkningar var inte optimalt, varken för företagen eller för konsumenterna. Det blev administrativt jobbigt för företagen som måste ansöka i tre olika länder, och göra olika förpackningar för de tre märkningarna. En del produkter har tidigare varit trippelmärkta, det har varit otydligt för konsumenterna. Nu kan produkterna fritt vandra över gränserna – det kan innebära fler allergitrygga produkter i Sverige som tidigare bara funnits i Danmark eller Norge. Vi tror också att en starkare och synligare märkning också kan bli global. Vi har redan produkter i många andra länder än de nordiska, och hoppas att vår märkning ska göra att konsumenter även utanför Norden får lättare att hitta allergitrygga produkter.

Kommer den nya märkningen att innebära detsamma som den gamla? Kommer den vara lika pålitlig?

Ja, den kommer att vara lika pålitlig. Målet är att göra det lätt för konsumenter att välja rätt, och konsumenter med allergiska sjukdomar eller andra som har en ökad känslighet ska kunna känna sig lika trygga med den nya märkningen som man har gjort med Svalan. Många av de produkter som varit Svalanmärkta, blir nu märkta med Asthma Allergy Nordic, och där blir det ingen skillnad för de konsumenter som vant sig vid ett särskilt schampo eller tvättmedel.

Hur går samarbetet med Danmark och Norge till?

Alla tre länderna har jobbat för att underlätta livet för människor som har olika allergiska sjukdomar, men det praktiska arbetet har kunnat se lite olika ut, vi har till exempel haft olika sätt att jobba med granskningen. Nu lägger vi ihop våra tre organisationers kompetens och erfarenheter, och tar fram gemensamma former för vårt samarbete och gemensamma kriterier för olika produktgrupper.

Kommer det att bli fler produkter med märkning?

Ja, det har det redan blivit, eftersom produkter från tre länder nu samlas under en och samma märkning. Vår förhoppning är såklart att fler företag väljer att allergianpassa sina produkter med hjälp av Asthma Allergy Nordic. Ju mer välkänd den nya allergimärkningen blir, desto fler företag tror vi kommer att vilja använda sig av den för att stärka sitt varumärke.

Jag köpte en produkt som var märkt med Asthma Allergy Nordic, men jag fick allergiska reaktioner ändå. Kan ni verkligen säga att det här är bra för oss med allergi?

Det går aldrig att helt garantera att ett ämne inte ger upphov till reaktioner hos enskilda individer, eftersom alla människor reagerar olika. Våra granskningar utgår ifrån den senaste kända forskningen, och produkterna innehåller inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Trots detta kan enskilda personer reagera. Hör gärna av dig till oss om du får en reaktion, så att vi kan gå vidare och kontakta tillverkaren.

Jag hittade en kräm med er märkning som innehöll parabener. Det är ju inte speciellt hälsosamt. Hur kan ni rekommendera det?

Våra rekommendationer tar främst hänsyn till personer med astma, allergi och annan överkänslighet. Produkterna med vår märkning innehåller därför inte parfymämnen, allergener eller irriterande ämnen i sådan mängd att det finns en känd risk för allergisjukdom. Tyvärr har vi inte möjlighet att kontrollera alla tänkbara hälsoaspekter.

Ni tar betalt för märkningen. Varför det?

Vi tar betalt för de kostnader vi har i samband med granskningen. Dessutom betalar företag för att använda vår rekommendation via en royalty på sålda varor. Allt överskott går tillbaka till Astma- och Allergiförbundets arbete för att förbättra livet för människor med astma, allergi och annan överkänslighet. Det gör vi till exempel genom att finansiera forskning, sprida kunskap, dela ut stipendier, bedriva opinionsbildning och stötta lokala astma- och allergiföreningar.

Varför finns det en märkning för allergier – räcker det inte med alla andra märkningar?

För personer med astma, allergi och annan överkänslighet kan det vara svårt att hitta produkter som man känner sig trygg med. För att förenkla livet för den som vill undvika parfymer, allergener och andra irriterande ämnen har vi tagit fram våra märkningskriterier, så att det blir lätt att välja produkter som är bra ur allergisynpunkt. Den aspekten tittar man inte på när man till exempel KRAV-märker en vara eller bedömer miljöpåverkan. Därför finns också Asthma Allergy Nordic.

Hur går granskningen till?

Processen går till så att företag som önskar komma ifråga för märkning ansöker och får lämna in dokumentation om innehåll och eventuella tester, beroende på typ av produkt, och den granskas noggrant av experter. Alla specifikationer jämförs med fastställda kriterier. Kriteriedokumenten kan man få tillgång innan man ansöker om man så vill. Läs mer om ansökningsrutiner här.

Ansök om märkning

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic.

Ansöka om nordisk märkning

Samtidigt som förekomsten av astma och allergi ökar både i Norden och i resten av världen så ökar även efterfrågan på nordiska varumärken från globala marknader. Under 2018 lanserade Astma- och Allergiförbundet i Sverige, Norge och Danmark en gemensam nordisk produktmärkning, Asthma Allergy Nordic. Produkter med den nordiska märkningen kan därmed marknadsföras globalt.

Varför en nordisk märkning?

Förbunden har under en längre tid uppmärksammat efterfrågan från tillverkare om en global märkning. Många tillverkare finns idag på flertalet marknader och deras kunder har ett behov av en märkning som kan marknadsföras globalt.

Allt fler personer med astma och allergi vill ha produkter med våra märkningar. Det starka behovet av produkter som lämpar sig ur astma- och allergisynpunkt kommer inte bara från våra medlemmar utan även från allmänheten som är intresserade av hälsosamma produkter.

Det primära syftet för förbunden har alltid varit att medlemmarna ska få hjälp med att hitta och välja produkter. Arbetet med Asthma Allergy Nordic är också ett sätt för förbunden i Sverige, Norge och Danmark att påverka utvecklingen av lämpliga produkter på marknaden.

Hur går den nordiska granskningen till?

Den nordiska märkningen är i ett uppstartsläge och de tre förbunden hanterar olika produktgrupper inom sina respektive organisationer. Här nedan finns en förteckning över vilket land som hanterar vilken produktgrupp:

 • Norge: Täcken, kuddar och sängkläder, engångshandskar, torrmoppar, golvbeläggningar och parkett, vägg- och takpaneler, färg, tätningsmedel och lim, kemikalier för simbassäng samt andra produkter inom konstruktion och bygg.
  För mer information vänligen besök deras hemsida.
  För granskning av denna produktgrupp, vänligen kontakta Maja Aas, Norges Astma- og Allergiforbund, [email protected], +47 984 85 199
 • Danmark: Hygien och personlig vård, blöjor och smink.
  För mer information vänligen besök deras hemsida.
  För granskning av denna produktgrupp, vänligen kontakta Rikke Bille, Astma-Allergi Danmark, [email protected], +45 4322 1661
 • Sverige: Tvätt- och rengöringsmedel, dammsugare, luftrenare, sängar och bäddmadrasser.

För de produktgrupper som hanteras in om den svenska organisationen gäller nedan:

Etik

Förtroendevald styrelsemedlem eller ledamot av granskningsrådet har ett särskilt ansvar att iakttaga ”Försiktighetsprincipen”. Den innebär att vid minsta tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper, ska granskningsrådet och förbundsstyrelsen avstå från att rekommendera produkten. Om det föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet därför från att rekommendera produkten, även om det i sig inte behöver vara fråga om en dålig produkt.

Vid all granskning ska undersökningar och dokumentation prövas kritiskt. Så långt som möjligt ska vetenskapliga data ligga till grund för bedömningen av produkterna.

Den som själv har förtroendeställning i eller på annat sätt har anknytning till företaget för aktuell produkt, granskar inte och deltar inte i styrelsens beslut. Alla former av uppdragsverksamhet eller medverkan i kommersiella sammanhang med anknytning till den granskade produkten och företaget kräver skriftlig ansökan och godkännande av förbundsstyrelsen.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte acceptera gåva eller liknande förmån från företaget vars ansökan granskas, då ställningen som fri och obunden granskare eller förtroendevald styrelseledamot därmed skulle kunna ifrågasättas.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte för egen eller annans vinning utnyttja erhållna kunskaper om produkter eller förhållande inom företag som inlämnar ansökan. Full sekretess skall iakttagas.

Granskningsrådet

Förbundets strävan är att tillförsäkra organisationen ett granskningsråd med högsta möjliga kompetens. Rådet skall därför bestå av framstående och ledande specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan högt kvalificerad expertis. Bedömningen och rekommendationen av en produkt baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, receptur och annan information.

Granskningsrådet består av:

Sabina Rak – allergolog

Jakob Dahlin – yrkes- och miljöhygieniker

Marléne Isaksson – dermatolog

Jonas Brisman – läkare, specialist i yrkes- och miljömedicin

Förbundsstyrelsen

Det slutliga beslutet om en produkt ska få den nordiska märkningen fattas av förbundsstyrelsen. Styrelsens bedömningar avseende produkter måste hela tiden präglas av integritet, hög etik och objektivitet. Arbetet med rekommendationerna har en avgörande betydelse för organisationens uppbyggda förtroendekapital.

Ekonomi

Förbundets verksamhet kring den nordiska märkningen är kostsam. Ny expertis engageras efterhand i granskningen av produkter, och administrationen växer. Nya avtal med företag tecknas och de löpande bevakas. Ett utvecklingsarbete drivs kontinuerligt inom området.

En grundläggande inställning är att de avgifter som tas ut från företagen ska täcka de kostnader som förbundet har för att driva och genomföra granskningen, samt för att vidareutveckla verksamheten. Frågor om ansökningsavgift, användande av logotyp, årsavgifter och recepturändringar beslutas av Astma- och Allergiförbundets styrelse.

Vill ni ansöka om den nordiska märkningen?

Har ni en produkt som är lämplig ur astma- och allergisynpunkt, fri från parfymer, allergener och andra irriterande ämnen? Då kan ni ansöka om att få er produkt märkt med den nordiska märkningen.

Förbundet har tillsammans med experter utarbetat kriteriedokument för olika produktgrupper vi arbetar inom. Nedan kan du se dessa dokument i sin helhet för de produktkategorier som granskas av det svenska förbundet.

Kriterier för de produktkategorier som granskas av det norska eller danska förbundet vänligen se kontaktuppgifter nedan.

Rikke Bille, Astma-Allergi Danmark, [email protected], +45 4322 1661

Maja Aas, Norges Astma- og Allergiforbund, [email protected], +47 984 85 199

Ansökningsprocess för nordisk märkning

Granskningsrådet arbetar kontinuerligt med att få fram rekommendationerna. Rådet sammanträder sex gånger per år och består av specialister inom medicin, kemi och teknik samt av en representant för förbundsstyrelsen och en tjänsteman vid förbundskansliet. Dessa specialister besitter möjligheten att granska, bedöma och rekommendera. Det är av denna anledning som produkter enbart granskas under granskningsrådets sammanträden.

För mer information om när rådet sammanträder, om ansökningsprocessen, för att erhålla ansökningsdokument samt för information om när er ansökan måste inkomma vänligen kontakta Marianne Jarl, Svenska Astma- och Allergiförbundet, [email protected], +46 8 506 28 208

Ansöka om Svalanmärkning

Det starka behovet av produkter som lämpar sig ur astma- och allergisynpunkt kommer inte bara från våra medlemmar utan även från allmänheten som är intresserade av hälsosamma produkter. De senaste årens verksamhet har visat på ett stadigt ökande intresse för Svalanmärkningen, såväl från företag som från konsumenter.

Varför en Svalanmärkning?

Svalanmärkningen, som är Astma- och Allergiförbundets rekommendation av produkter, är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter som söker efter allergivänliga produkter. Förbundet har utvecklat denna verksamhet sedan mitten av 1970-talet. Det primära syftet har alltid varit att medlemmarna ska få hjälp med att hitta och välja produkter. Arbetet med Svalanmärkta produkter är också ett sätt för förbundet att påverka utvecklingen av lämpliga produkter på marknaden.

Svalanmärkningen håller på att fasas ut allt mer till förmån för vårt nya märkningssystem Asthma Allergy Nordic. Mer om det kan du läsa här.

Hur går granskningen till?

Astma- och Allergiförbundets Svalanmärkta produkter är en vägledning för medlemmar och andra konsumenter, som söker efter produkter som är bra ur allergisynpunkt. Jämförelse med andra produkter på marknaden görs inte. Förbundets rekommendation är inte heller ett allmänt ställningstagande till om produkten som sådan är lämplig. En särskild grupp, det så kallade Granskningsrådet, arbetar kontinuerligt med att få fram rekommendationerna. Granskningsrådet bedömer uteslutande om produkten är lämplig ur astma- och allergisynpunkt.

De Svalanmärkta produkterna är märkta med förbundets namn och märke. De är fria från allergen, parfym och irriterande ämnen i sådan mängd att det inte finns några kända, medicinska rapporterade fall. Någon fullständig garanti kan dock aldrig ges för att en produkt inte ska ge upphov till reaktioner hos enstaka personer eftersom människor reagerar olika. Några kan vara så känsliga att de reagerar på en produkt trots noggrann granskning.

Etik

Förtroendevald styrelsemedlem eller ledamot av granskningsrådet har ett särskilt ansvar att iakttaga ”Försiktighetsprincipen”. Den innebär att vid minsta tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper, ska granskningsrådet och förbundsstyrelsen avstå från att rekommendera produkten. Om det föreligger tveksamhet om produktens innehåll och egenskaper avstår rådet därför från att rekommendera produkten, även om det i sig inte behöver vara fråga om en dålig produkt.

Vid all granskning ska undersökningar och dokumentation prövas kritiskt. Så långt som möjligt ska vetenskapliga data ligga till grund för bedömningen av produkterna.

Den som själv har förtroendeställning i eller på annat sätt har anknytning till företaget för aktuell produkt, granskar inte och deltar inte i styrelsens beslut. Alla former av uppdragsverksamhet eller medverkan i kommersiella sammanhang med anknytning till den granskade produkten och företaget kräver skriftlig ansökan och godkännande av förbundsstyrelsen.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte acceptera gåva eller liknande förmån från företaget vars ansökan granskas, då ställningen som fri och obunden granskare eller förtroendevald styrelseledamot därmed skulle kunna ifrågasättas.

Ledamot av granskningsrådet, anställd eller förbundsstyrelsen får inte för egen eller annans vinning utnyttja erhållna kunskaper om produkter eller förhållande inom företag som inlämnar ansökan. Full sekretess skall iakttagas.

Granskningsrådet

Förbundets strävan är att tillförsäkra organisationen ett granskningsråd med högsta möjliga kompetens. Rådet skall därför bestå av framstående och ledande specialister inom medicin, kemi och teknik. Dessa har i sin tur kontakter med annan högt kvalificerad expertis. Bedömningen och rekommendationen av en produkt baseras på forskningsresultat, existerande tester, mätningar, receptur och annan information.

Granskningsrådet består av:

Sabina Rak – allergolog

Jakob Dahlin – yrkes- och miljöhygieniker

Marléne Isaksson – dermatolog

Förbundsstyrelsen

Det slutliga beslutet om en produkt ska få en Svalanmärkning fattas av förbundsstyrelsen. Styrelsens bedömningar avseende produkter måste hela tiden präglas av integritet, hög etik och objektivitet. Arbetet med rekommendationerna har en avgörande betydelse för organisationens uppbyggda förtroendekapital.

Ekonomi

Förbundets verksamhet kring Svalanmärkning är kostsam. Ny expertis engageras efterhand i granskningen av produkter, och administrationen växer. Nya avtal med företag tecknas och de löpande bevakas. Ett utvecklingsarbete drivs kontinuerligt inom området.

En grundläggande inställning är att de avgifter som tas ut från företagen ska täcka de kostnader som förbundet har för att driva och genomföra granskningen, samt för att vidareutveckla verksamheten. Frågor om ansökningsavgift, användande av logotyp, årsavgifter och recepturändringar beslutas av Astma- och Allergiförbundets styrelse.

Vill ni ansöka om att få en produkt Svalanmärkt?

Har ni en produkt som är lämplig ur astma- och allergisynpunkt, fri från parfymer, allergener och andra irriterande ämnen? Då kan ni ansöka om att få er produkt Svalanmärkt.

Förbundet har tillsammans med experter utarbetat kriteriedokument för olika produktgrupper vi arbetar inom. Nedan kan du se dessa dokument i sin helhet.

Ansökningsprocess för Svalanmärkningen

Granskningsrådet arbetar kontinuerligt med att få fram rekommendationerna. Rådet sammanträder sex gånger per år och består av specialister inom medicin, kemi och teknik samt av en representant för förbundsstyrelsen och en tjänsteman vid förbundskansliet. Dessa specialister besitter möjligheten att granska, bedöma och rekommendera. Det är av denna anledning som produkter enbart granskas under granskningsrådets sammanträden.

För mer information om när rådet sammanträder, om ansökningsprocessen, för att erhålla ansökningsdokument samt för information om när er ansökan måste inkomma vänligen kontakta samordnare Marianne Jarl.