Eksem är en inflammation i hudens övre lager som ger rodnad ock klåda och sedan röda knottror och vätskefyllda blåsor. Går blåsorna sönder uppstår sår som kan bli infekterade. I senare stadier kan huden bli torr, förtjockad och få smärtsamma sprickor. Den grekiska betydelsen av ekzema är att huden ”kokar över”

Tre vanliga typer av eksem är atopiskt eksem, kontakteksem och handeksem.

Atopiskt eksem

Atopiskt eksem är en inflammatorisk hudsjukdom som orsakas av en defekt i hudbarriären. Tyvärr blir den allt vanligare och 15–30 procent av barnen och 2–10 procent av vuxna är drabbade

Atopiskt eksem orsakar återkommande perioder med kliande hudutslag som kan vara så svåra att hela livssituationen påverkas. Klådan kan försämra nattsömnen och koncentrationsförmågan och det kan vara svårt att motionera; när du blir varm och börjar svettas kan klådan öka.

Ordet atopi innebär en ärftlig benägenhet att utveckla allergi och barn med atopiskt eksem löper en ökad risk att också få födoämnesallergi, astma och rinit.

Atopiskt eksem hos barn

Hos barn kallas sjukdomen ibland böjveckseksem, eftersom utslagen i allmänhet finns i knä- och armbågsveck, runt vrister, handleder och halsen. Hos spädbarn sitter eksemet ofta i ansiktet eller på armarnas och benens utsidor. De flesta som har atopiskt eksem blir bättre eller helt bra sommartid.

Hos en del barn försämras eksemet om de äter vissa födoämnen. De födoämnen som oftast ger allergi är mjölk, ägg, fisk och vetemjöl. Det är inte lämpligt att på egen hand utesluta födoämnen för att se om eksemet blir bättre utan det är bättre att det sker i samråd med läkare och/eller dietist.

Atopiskt eksem hos vuxna

Många vuxna har eksembesvär av varierande intensitet och varaktighet långt upp i åldrarna. Hos vuxna ses atopiskt eksem oftas som handeksem. Eksemet kan ändra karaktär och blir svårare att diagnostisera.

Förening för dig med atopiskt eksem

Astma- och Allergiförbundet har en förening som heter Atopikerna. Föreningen Atopikerna är öppen för medlemmar över hela landet och erbjuder en plattform både genom fysiska möten och i digitala kanaler. De finns till främst för dig med atopiskt eksem, men också för dig som närstående. Läs mer om Atopikerna på deras hemsida. Du kan även följa deras arbete på Instagram och Facebook.

Handeksem

Handeksem kan vara av flera typer: handeksem som ett led i atopiskt eksem, irritationseksem och kontaktallergiskt eksem.

Den vanligaste typen av handeksem är irritationseksem som ofta orsakas av att huden blivit irriterad av upprepad kontakt med vatten och rengöringsmedel, hudretande kemikalier eller andra påfrestningar på huden.

Handeksem är den vanligaste yrkesrelaterade hudsjukdomen och är ganska vanlig hos sjukvårdspersonal, tandvårdspersonal, livsmedelsarbetare och frisörer. Orsaken är framför allt irritationseksem. Handeksem blir ofta kroniskt och den som får handeksem av sitt arbete kan tvingas bli sjukskriven, byta arbetsplats eller kanske utbilda sig till ett helt annat yrke.

När barn före skolåldern får handeksem orsakas det oftast av atopiskt eksem.

Kontakteksem

Kontakteksem är inte medfött utan kan uppkomma efter kortare eller längre tids kontakt med ett ämne som irriterar eller framkallar allergi. Det finns två olika typer av kontakteksem: allergiskt och icke-allergiskt.

Allergiskt kontakteksem

Det allergiska kontakteksemet uppstår när huden har varit i kontakt med något du utvecklat allergi mot. För vissa ämnen krävs det långvarig kontakt för att allergi ska uppstå, för andra kan det gå fort.

Exempel på ämnen som ofta framkallar allergiskt kontakteksem är nickel, krom, gummi, parfymämnen och vissa konserveringsmedel. Sammanlagt finns det cirka 4 000 ämnen som kan orsaka kontaktallergi. Risken för att utveckla nickelallergi, som är den vanligaste kontaktallergin, ökar om du använder smycken som innehåller nickel. Risken är särskilt hög om man tar hål i öronen eller låter pierca sig och använder nickelhaltiga smycken.

Diagnos ställs med hjälp av lapptest (epikutantest) och patientens egen sjukdomshistoria.

Icke-allergiskt kontakteksem eller irritationseksem

Icke-allergiska eksem sitter oftast på händerna. Det uppstår när hudens naturliga skydd bryts ner, till exempel genom att man ofta tvättar sig med tvål och lösningsmedel. Det är vanligt med den här typen av eksem i yrken där personalen handskas mycket med vatten och rengöringsmedel. Hur känslig du är skiljer sig från person till person. Risken att få icke-allergiskt kontakteksem ökar om du har haft atopiskt eksem som barn, särskilt om detta varit svårt och långdraget.

Hos barn och ungdomar är irritationseksem vanligt under sportskydd, till exempel under benskydd i samband med ishockey- eller fotbollsspel. Även täta skor kan orsaka irritationseksem.

Diagnos

Diagnos ställs med hjälp av sjukdomshistoria och genom undersökning av huden. I vissa fall tas ett allergiblodprov eller det görs ett pricktest. Detta behövs inte för att ställa diagnos, utan är ibland ett led i utredningen av vad som utlöser eksemet. En individ kan samtidigt ha mer än en eksemdiagnos.

Behandling

Vid eksem är det viktigt att behålla fukten i huden genom att regelbundet använda mjukgörande krämer som hindrar avdunstning och binder fukt. Vid lindriga besvär kan det räcka med behandling med mjukgörande krämer i kombination med receptfria kortisonkrämer men det finns också receptbelagda behandlingar. Målet med behandlingen är att lindra besvären och göra tillvaron så bra som möjligt.

Publicerad den: 17 december 2020

Uppdaterad den: 21 februari 2022

Till toppen av sidan

Anna-Karin Klomp

Intressepolitisk handläggare vårdpolitik

Kontakt

[email protected]