Vanliga frågor om passiv rökning

Här är de vanligaste frågorna om passiv rökning.

Hur många utsätts för passiv rökning och vilka konsekvenser får det?

Enligt Folkhälsomyndigheten (Folkhälsodata 2011-14) utsattes totalt 16 % av befolkningen för passiv rökning. 9 % rapporterade att de utsätts för passiv rökning på arbetet, 6 % i hemmet, 6 % på annan plats och 3 % i offentlig miljö.

Av de drabbade uppskattas 200 personer dö av passiv rökning varje år. 250 fall av småbarnsastma beräknas årligen uppkomma på grund av daglig exponering av tobaksrök i hemmet (2013).

Vad innehåller tobaksrök och varför är passiv rökning farlig?

Den rök som sprids i rummet när någon röker består av mer än 4 000 olika ämnen, som förutom att de är irriterande även är giftiga och cancerframkallande.

Den som röker en cigarett andas själv in högst ¼ av röken, resten går ut i omgivningen. Denna ”sidorök” innehåller fler och större partiklar och skadliga ämnen än den rök som rökaren själv drar i sig. Det beror på att cigaretten brinner sämre mellan puffarna. När rökaren tar ett bloss på cigaretten ökar syretillförseln, temperaturen stiger och förbränningen blir effektivare.

Vilken effekt har rökfria miljöer?

Restriktioner mot rökning i vissa miljöer leder till bättre hälsa bland befolkningen eftersom både den passiva och den aktiva rökningen minskar. Vuxna som lever i länder med heltäckande förbud har 5–10 gånger mindre risk att utsättas för passiv rökning än de som lever i länder utan förbud. Det finns även studier som visar att rökfria miljöer bidrar till att rökare minskar sin konsumtion med 2-4 cigaretter per dag. Dessutom är det fler som slutar röka om det finns en stark policy om att arbetsplatsen ska vara rökfri.

Arbetet med att utvidga de rökfria miljöerna är en viktig del i det breda tobaksförebyggande arbete som krävs för att minska tobaksbruket. Med rökfria miljöer minskar den sociala acceptansen för rökning, vilket är särskilt betydelsefullt när det gäller att stärka ungdomar så att de inte börjar röka. Samtidigt får människor motivation att göra sina hem rökfria.