Faktafolder om pollen

Lär dig mer om pollen i förbundets folder om ämnet.

Ladda ner foldern om pollen här

 

 

Gräsmattor

Olika gräsmattor är olika bra ur pollensynpunkt. Det finns även alternativ till gräsmattor.

Läs tips om gräsmattor här

Bra växtval

Lär dig mer om vilka växter och blommor som passar bra ur allergisynpunkt.

Läs tips om bra växtval här

Vanliga frågor om pollenallergi

Här är de vanligaste frågorna om symtom och behandling av pollenallergi.

Jag är allergisk mot björkpollen. Under vilken period på året bör jag vara extra försiktig?

Björkpollensäsongen är vanligtvis mellan april till juni men kan variera. Med hjälp av pollenkalendern kan du se hur de olika pollensorterna normalt fördelar sig över året. Kolla även pollenprognoserna för att se när halterna är extra höga.

Vilka pollenallergier är vanligast i Sverige?

I Sverige har 30 procent av befolkningen pollenallergi. De vanligaste pollenallergierna är björk, al, hassel och gråbo. Även gräs är vanligt.

Vad kan jag göra för att minska pollen i mitt hem?

Det är viktigt att hemmiljön är så pollenfri som möjligt. Här ger vi några råd om hur du kan gå tillväga.  Astma- och Allergiförbundets informationsblad om att minska pollen i hemmet

Hur görs pollenprognoser?

Ett utmärkt hjälpmedel för allergiker är pollenprognoser. För att mäta pollenhalten i luften finns flera mätstationer runt om i landet som fångar in pollen från luften och gör det möjligt för analytiker att tolka resultatet. Genom att ta reda på hur mycket och vilka sorters pollen det finns i luften kan biologerna försöka förutspå pollenläget. I pollenanalysen lägger man bland annat ihop kunskap om när olika växter blommar med information om hur vädret väntas bli.

 

Utöver en prognos för nästa dag, gör man också långtidsprognoser för tre dagar framåt. Då väger man in ännu fler faktorer i analysen, som statistik från tidigare år och kunskap om hur specifika pollensorter sprider sig över landet. Mängden pollen som finns i luften mäts i antal pollen per kubikmeter luft. Prognosen bestäms därefter till antingen låg, måttlig, hög eller mycket hög.